Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris engelska åk 4

Skapad 2016-03-03 09:24 i Storvretaskolan Uppsala
Grundskola 4 Engelska

Kunskapskrav

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förstå talad engelska och texters budskap
Du kan förstå det viktigaste i tydligt talad engelska samt i enkla texter från olika medier.
Du kan förstå tydligt talad engelska samt texter från olika medier.
Du kan förstå talad engelska samt texter från olika medier.
Du har minst sex rätt på Skolverkets diagnosmaterial Please, kids!
Du har minst åtta rätt på Skolverkets diagnosmaterial Please, kids!
Du har alla rätt på Skolverkets diagnosmaterial Please, kids!
Formulera sig i muntliga framställningar, uttrycka sig i muntlig interaktion samt redogöra för och kommentera innehåll
Du kan delta i enkla samtal och dialoger i några ämnesområden.
Du kan delta i samtal och dialoger i några ämnesområden.
Du kan delta aktivt i samtal och dialoger i olika ämnesområden.
Du kan ställa och svara på enkla frågor i en intervju så att andra förstår.
Du kan ställa och svara på frågor i en intervju.
Du kan delta i en intervju med fler frågor och svar.
Du kan återberätta det viktigaste i det du läst, sett eller hört så att andra förstår.
Du kan återberätta och kommentera det du läst, sett eller hört så att andra kan förstå.
Du kan återberätta och kommentera det du läst, sett eller hört och få med detaljer så att andra kan förstå.
Skolverkets diagnosmaterial Lisa’s room, nivå 1: -Du kan minst tio ord som finns på bilden. -Du kan svara på fem korta frågor om bilden
Skolverkets diagnosmaterial Lisa’s room, nivå 2: -Du kan säga mellan tio och 20 ord som finns på bilden. -Du kan svara på sex frågor om bilden med hela meningar.
Skolverkets diagnosmaterial Lisa’s room, nivå 3: -Du kan berätta och svara på frågor om bilden med hela meningar. -Du kan berätta om dig själv utifrån bilden.
Formulera sig i skriftliga framställningar, uttrycka sig i skriftlig interaktion samt bearbeta egna framställningar
Du kan skriva en enkel text om din familj och dina intressen så att andra förstår.
Du kan skriva en text om din familj och dina intressen så att andra förstår.
Du kan skriva en längre text om din familj och dina intressen så att andra förstår.
Du kan göra enkla förbättringar av din text efter respons från läraren. (se Skolverkets diagnosmaterial: Who are you?)
Du kan göra förbättringar av din text efter respons från läraren. (se Skolverkets diagnosmaterial: Who are you?)
Du kan göra förbättringar av din text efter respons från läraren, kamrater samt egna reflektioner. (se Skolverkets diagnosmaterial: Who are you?)
Använda strategier i interaktionen
Du kan med hjälp använda hjälpmedel, så som lexikon och internet, för att lära dig nya ord.
Du kan med viss hjälp använda hjälpmedel, så som lexikon och internet, för att lära dig nya ord.
Du kan använda hjälpmedel, så som lexikon och internet, för att lära dig nya ord.
Du kan använda några få grammatiska regler (se röda tråden)
Du kan använda några grammatiska regler (se röda tråden)
Du kan använda flera grammatiska regler (se röda tråden)
Jämföra olika områden där engelskan används med egna kunskaper och erfarenheter
Du kan berätta något om levnadssätt och högtider i något engelsktalande land.
Du kan berätta om levnadssätt och högtider i engelsktalande länder och säga någon likhet eller olikhet med vårt land.
Du kan berätta om levnadssätt och högtider i engelsktalande länder och säga flera likheter och olikheter med vårt land.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: