Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris engelska åk5

Skapad 2016-03-03 09:34 i Storvretaskolan Uppsala
Grundskola 5 Engelska

Kunskapskrav

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förstå talad engelska och texters budskap
Du har minst 13 rätt på Skolverkets diagnosmaterial News magazine.
Du har minst 16 rätt på Skolverkets diagnosmaterial News magazine.
Du har alla rätt på Skolverkets diagnosmaterial News magazine.
Du kan förstå det viktigaste innehållet i tydligt talad engelska i lugnt tempo.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Du kan förstå enkla texter om vardagliga och för dig bekanta ämnen.
Du kan förstå texter om vardagliga och för dig bekanta ämnen.
Du förstår olika texter om vardagliga och för dig bekanta ämnen.
Formulera sig i muntliga framställningar, uttrycka sig i muntlig interaktion samt redogöra för och kommentera innehåll
Du kan delta i enkla samtal och dialoger med begripliga fraser och meningar.
Du kan formulera dig enkelt och sammanhängande i samtal och dialoger.
Du kan delta i både förberedda och inte förberedda samtal på ett begripligt och sammanhängande sätt.
Du kan förstå och följa enkla budskap och instruktioner.
Du kan förstå och följa budskap och instruktioner.
Du kan förstå och följa längre budskap och instruktioner.
Du kan återberätta det viktigaste i det du läst, sett eller hört så att andra förstår.
Du kan återberätta och kommentera det du läst, sett eller hört så att andra förstår.
Du kan återberätta och kommentera det du läst, sett eller hört och få med detaljer.
Formulera sig i skriftliga framställningar, uttrycka sig i skriftlig interaktion samt bearbeta egna framställningar
Du kan skriva en enkel text om ett nära intresseområde/faktatext så att andra förstår.
Du kan skriva en till viss del sammanhängande text om ett intresseområde/faktatext så att andra förstår.
Du kan skriva en längre sammanhängande text om ett intresseområde/faktatext så att andra förstår.
Du kan göra enkla förbättringar av din text efter respons från läraren.
Du kan göra förbättringar av din text efter respons från läraren samt någon egen reflektion.
Du kan göra förbättringar av din text efter respons från lärare, kamrater och egna reflektioner.
Skolverkets diagnosmaterial: A place I like kan användas.
Skolverkets diagnosmaterial: A place I like kan användas.
Skolverkets diagnosmaterial: A place I like kan användas.
Använda strategier för lyssnande och läsning samt i interaktionen
Du kan med hjälp använda hjälpmedel, så som lexikon och internet, för att lära dig nya ord.
Du kan med viss hjälp använda hjälpmedel, så som lexikon och internet, för att lära dig nya ord.
Du kan använda hjälpmedel, så som lexikon och internet, för att lära dig nya ord.
Du kan använda några få grammatiska regler (se röda tråden)
Du kan använda några grammatiska regler (se röda tråden)
Du kan använda flera grammatiska regler (se röda tråden)
Jämföra olika områden där engelskan används med egna kunskaper och erfarenheter
Du kan berätta om någon social situation i något sammanhang i områden där engelska används och göra någon enkel jämförelse med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kan berätta om några sociala situationer i olika sammanhang i områden där engelska används och göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kan berätta om sociala situationer i olika sammanhang i områden där engelska används och göra jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: