Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris NO åk2

Skapad 2016-03-03 10:32 i Storvretaskolan Uppsala
Grundskola 2 NO (år 1-3)

Kunskapskrav

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Beskriva och ge exempel på samband i naturen
Behandlas i åk 1 och åk 3
Behandlas i åk 1 och åk 3
Behandlas i åk 1 och åk 3
Samtala om och ge exempel på förändringar i naturen och livscykler hos växter och djur
Behandlas i åk 1 och åk 3
Behandlas i åk 1 och åk 3
Behandlas i åk 1 och åk 3
Berätta om människokroppen och diskutera hälsofaktorer
Kunna namnge och berätta något om varje organ (se röda tråden).
Du ska kunna namn och placering för de olika organen.
Du känner väl till kroppens organ och deras placering. Du kan redogöra för organens funktion.
Du kan berätta om organens huvudsakliga funktion.
Du kan berätta hur organen påverkas av olika hälsofaktorer
Samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt
Du kan med hjälp av frågor berätta vad tyngdkraft är och ge exempel på hur vi kan märka att den finns.
Du kan förklara att jordens tyngdkraft drar allt mot sin mitt. Du kan berätta om flera tillfällen som vi kan märka av tyngdkraften.
Du kan berätta om flera himlakroppars tyngdkraft.
Du vet att luften kan bromsa en rörelse och kan ge exempel på det. (Uppgift tyngdkraft och luftmotstånd, av Linnéa och Laila)
Du kan använda begreppet luftmotstånd. (Uppgift tyngdkraft och luftmotstånd, av Linnéa och Laila)
Du kan berätta att det finns luftmotstånd på jorden men inte i rymden. (Uppgift tyngdkraft och luftmotstånd, av Linnéa och Laila)
Beskriva och sortera föremål av olika material
Du kan sortera saker av olika material.
Du kan berätta om att ett material (plast, metall, tyg) kan skapas från olika råvaror.
Du kan sortera saker på ett mer detaljerat sätt eller ha idéer om hur man kan undersöka vilket material något är gjort av (exempelvis olika typer av tyg).
Berätta om ljus och ljud, ge exempel på egenskaper hos vatten och luft
Behandlas i åk 1 och åk 3
Behandlas i åk 1 och åk 3
Behandlas i åk 1 och åk 3
Samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan
Du kan ge något exempel på berättelser eller myter om himlakroppar.
Du kan ge flera exempel på berättelser eller myter om himlakroppar. Du kan beskriva vad astrologi är.
Du kan förklara skillnaden på astronomi och astrologi och ge exempel från vår tid.
Utföra fältstudier och undersökningar
Du deltar i experiment med sinnen. Du kan med hjälp av lärarens frågor dra enkla slutsatser.
Du delta aktivt i experiment med sinnen. Du kan beskriva det vi undersökt.
Du kan utifrån en instruktion arbeta självständigt med sinnesexperiment. Du har idéer på hur man kan undersöka sinnena.
Göra observationer, namnge, sortera och beskriva fenomen i naturen
Du kan känna igen och namnge havre, vete, korn, råg, lin och raps.
Du kan ge exempel på vad dessa används till.
Du kan ge exempel på andra vanliga svenska grödor
Visa och beskriva solen, månen och jorden rörelser
Du kan månens olika faser.
Förklara varför månen lyser.
Kunna förklara månens faser.
Du kan med hjälp av en modell eller bild förklara varför det blir dag/natt och olika årstider.
Du kan förklara varför det blir dag/natt och olika årstider.
Kunna förklara solförmörkelse och månförmörkelse.
Sortera föremål med olika egenskaper och separera lösningar och blandningar
Du kan sortera olika saker på minst ett sätt. Du kan berätta varför du sorterat som du gjort. (Uppgift Likheter och skillnader, Skolverket)
Du kan sortera olika saker på flera olika sätt. (Uppgift Likheter och skillnader, Skolverket)
Du använder dig av vetenskapliga ord när nu förklarar din sortering. (Uppgift Likheter och skillnader, Skolverket)
Jämföra egna undersökningar med andras
Du kan jämföra dina resultat med en kompis. Du kan säga något om likheter och skillnader.
När du jämför resultat kan du dra enkla slutsatser och försöka förklara vad de kan bero på.
När du jämför resultat kan du förklara det du ser. Du har också egna idéer på hur man kan göra nya undersökningar.
Dokumentera undersökningar
Du ritar och skriver av det läraren gör.
Du lägger till detaljer och egna kommentarer i din dokumentation.
Du kan självständigt beskriva det du gjort i en undersökning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: