Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömning av områden i matematik

Skapad 2016-03-03 16:10 i Vessigebroskolan Falkenberg
Grundskola 4 – 5 Matematik

Addition och subtraktion

Osäker
Ganska säker
Säker
Har en fungerande metod
Har flera fungerande metoder
Använder metoderna i ett sammanhang

Tid

Osäker
Ganska säker
Säker
Läsa av klockan analogt
Läsa av klockan digitalt
Mäta och räkna med tid
Använda almanacka, läsa och skriva datum
Göra rimliga uppskattningar och tidsbedömningar

Multiplikation och division

Osäker
Ganska säker
Säker
Metoder för att lösa multiplikations och divisionstal
Välja lämplig metod och förklara varför
Förstå och använda sambandet mellan multiplikation och division

Algebra

Osäker
Ganska säker
Säker
Kunna algebraiska begrepp såsom ekvation, olikhet och likhet
Lösa enkla ekvationer inom alla fyra räknesätten
Formulera en ekvation utifrån en problemlösningssituation

Bråk, procent och decimaltal

Osäker
Ganska säker
Säker
Storleksordna bråk, procent och decimaltal
Rita och namnge 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/10, 1/100 som bråkform i bild och siffror, decimalform och procentform
Visa förståelse för att en hel kan se ut på olika sätt och delas upp i olika delar
Kunna växla mellan enkla bråk och decimaltal ex 3/10=0,3

Sannolikhet och statistik

Osäker
Ganska säker
Säker
Visa förståelse för att en hel kan se ut på olika sätt och delas upp i olika delar
Läsa av, tolka och konstruera en tabell och ett diagram
Använda läsgesmåtten medelvärde, typvärde och median
Känna till olika sorters diagram; stapeldiagram, cirkeldiagram och linjediagram
Förstå begreppet sannolikhet i vardagssituationer

Geometri och mätning

Osäker
Ganska säker
Säker
Använda geometriska begrepp
Begreppen omkrets och area samt använda dem
Använda rätt enhet samt enkel enhetsomvandling
Begreppet skala samt att enkelt räkna med skala
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: