👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris Musik åk3

Skapad 2016-03-04 09:47 i Storvretaskolan Uppsala
Grundskola 3 Musik

Kunskapskrav

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Delta i gemensam sång
Delta i unisonsång, kanon, växel- och rörelsesånger.
Delta i unisonsång, kanon, växel- och rörelsesånger.
Delta i unisonsång, kanon, växel- och rörelsesånger.
Musicerande
Spela och sjunga på sträng eller rytminstrument tillsammans med din klass.
Spela och sjunga på sträng eller rytminstrument tillsammans med din klass.
Spela och sjunga på sträng eller rytminstrument tillsammans med din klass.
Sjunga och spela med tajming
Imitation och improvisation med rörelser, rytmer, toner och instrument till exempel Ukulele.
Imitation och improvisation med rörelser, rytmer, toner och instrument till exempel Ukulele.
Imitation och improvisation med rörelser, rytmer, toner och instrument till exempel Ukulele samt behärskar ackorden D, Em och A7.
Skapa musik
Vara delaktig i en melodi som skapas i din klass.
Vara delaktig i en melodi som skapas i din klass.
Att med egna idéer vara delaktig och ge synpunkter på en egen melodi som skapas i klassen. Skriva en egen text och melodi på ovanstående ackord
Resonera om musicerande
Delta i ett resonemang om en sång vi sjungit på musiken.
Delta i ett resonemang om en sång vi sjungit på musiken.
Delta i ett resonemang om en sång vi sjungit på musiken.
Uttrycka sig om musikupplevelser
Berätta om en musikupplevelse inför din klass.
Berätta om en musikupplevelse inför din klass.
Berätta om en musikupplevelse inför din klass samt delta och ge synpunkter på andras musikupplevelser.
Urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag
Delta i sång från andra kulturer samt känna till instrumentfamiljerna.
Delta i sång från andra kulturer samt känna till instrumentfamiljerna
Delta i sång från andra kulturer samt känna till instrumentfamiljerna