👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik årskurs 1 Läsåret 2015/2016

Skapad 2016-03-07 14:11 i Brunnsparksskolan Helsingborg
Grundskola 1 Matematik
Påbörjat
Har uppnått
koppla ihop rätt siffra med rätt antal
dela upp tal inom talområdet 0-5
dela upp tal inom talområdet 6-10
forma siffror på rätt sätt
förstå vad addition/ plus står för
förstå vad subtraktion/minus står för
förstår likhetstecknets betydelse
kan använda likhetstecknet vid olika beräkningar inom talområdet 0-10 ( 2+3=5, 2+_=5, 5=2+3, 5=_+3)
kan beskriva mönster i enkla talföljder
kan fortsätta enkla geometriska mönster
kan namnge, beskriva och rita cirkel, rektangel, kvadrat och triangel
kan förstå och använda matematiska begrepp (fler, färre, hälften, dubbelt)
kan klockan heltimmar
kan klockan halvtimmar
udda och jämna tal
använda tecknen större än > och mindre än <
kan mäta längd med enheterna centimeter och meter
kan mäta volym med enheten liter
känna till och räkna med pengar
Lägesord exempelvis: först, sist, mitten, på, mellan, under, bakom bredvid, framför, över
Räkna 10-talen upp till 100
hälften
dubbelt
Lösa problem
Förstå problemet och ta fram den information som behövs
Du behöver ibland hjälp med vissa delar för att förstå problemet och att hitta den information som behövs för att lösa det
Du kan oftast på ett säkert sätt på egen hand förstå problemet och hitta den information som behövs för att lösa det.
Lösa problem
Lösa problemet genom att välja och använda rätt metod
Du behöver ibland hjälp med att lösa problemet genom att välja och/eller använda lämplig metod
Du kan oftast på ett säkert sätt på egen hand lösa problemet genom att välja och använda lämplig metod