Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Oskarshamns kommun skriftlig omdömesmatris Idrott åk 2

Skapad 2016-03-07 20:51 i Figeholmskolan Oskarshamn
En omdömesmatris som används för att visa hur långt eleven har utvecklats inom förmågorna i ämnet idrott och hälsa. Mellannivån i matrisen synkar mot kunskapskraven för åk 6, men är anpassad för årskurserna 1-3.
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa

Matrisen består av tre nivåer. Mittenkolumnen visar den nivån som eleverna förväntas nå och sista kolumnen visar att eleven ligger längre fram. Om eleven befinner sig i första kolumnen måste extra insatser göras inom ämnet.

Utföra grovmotoriska rörelser på årskursanpassad nivå .
Du utför några av de grundmotoriska grundformerna: åla, krypa, hoppa, stödja, rulla, hänga, klättra, springa, balansera.
Du utför de grovmotoriska grundformerna.
Du utför sammansatta rörelser i olika sammanhang.
Röra sig till musik på en årskursanpassad nivå.
Du rör dig till musiken.
Du rör dig till viss del i rytm till musiken .
Du rör dig i rytm till musiken.
Samtala om upplevelser av:
- Lek - Hälsa - Natur och utevistelse på en årskursanpassad nivå.
Du behöver stöd för att delta i samtal.
Med hjälp av följdfrågor samtalar du om egna upplevelser.
Du samtalar om egna upplevelser med passande ord/begrepp.
Orientera i närmiljön på årskursanpassad nivå.
Du kan begrepp som beskriver rumsuppfattning t.ex: bakom, framför.
Du orienterar i närmiljön med en enkel karta (skiss).
Du orienterar i närmiljön med en karta.
Simma på årskursanpassad nivå.
Du har vattenvana och deltar i aktiviteter i vattnet.
Du simmar 25 meter, doppar huvudet
Du simmar 100 meter varav 25 meter i ryggläge.
Visa hänsyn och utföra aktiviteterna på ett säkert sätt på årskursanpassad nivå
Du behöver påminnas om att ta hänsyn och delta på ett säkert sätt.
Du visar hänsyn. Du följer bestämda regler till viss del.
Du visar hänsyn och följer bestämda regler.

Första bedömningsnivån (andra kolumnen från vänster) beskriver en nivå där eleven är på väg mot målen för årskursen. Kommentar: För en elev som inte når första bedömningsnivån för en förmåga, lämnas rutorna ofärgade. I kommentarrutan under matrisen beskriver läraren på vilken nivå eleven bedöms befinna sig på. För en elev som inte riktigt når alla mål för en viss förmåga (inom en viss ruta) kan läraren nyttja samma kommentarruta för att beskriva vilka delar eleven har kvar att utveckla för att nå nästa nivå.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: