Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 8 vt-16

Skapad 2016-03-08 07:37 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 7 – 9 Engelska

Rubrik 1

har ännu inte nått en godkänd nivå
Nivå 1
Nivå 2
nivå 3
Hörförståelse
Huvudinnehåll och detaljer
Du förstår enbart vissa delar av tydlig engelska som talas i lugnt tempo.
Du förstår huvudinnehållet i tydlig engelska som talas i lugnt tempo
Du förstår huvudinnehållet och vissa tydliga detaljer i engelska som talas i lugnt tempo.
Du förstår huvudinnehållet och viktiga detaljer i engelska som talas i lugnt tempo.
läsförståelse
Huvudinnehåll och detaljer
Du förstår enbart vissa delar av innehållet i texter av olika slag.
Du förstår huvudinnehållet och några tydliga detaljer i texter av olika slag.
Du förstår huvudinnehållet och väsentliga detaljer i texter av olika slag.
Du förstår såväl helheten som detaljer i texter av olika slag.
skriftlig framställning
Innehåll och omfång i olika typer av texter
Ditt innehåll är mycket magert och ger inte läsaren en tydlig bild av vad du vill förmedla.
Du kan skriva en text om ett givet ämne. Din text är inte så innehållsrik. På en del ställen skulle det behövts mer förklaringar till vad du menar.
Du kan skriva en text som tar upp en några aspekter om ett giver ämne. Texten är ganska innehållsrik och delvis intresseväckande. Du lyckas ganska bra med att hålla "en röd tråd"
Du kan skriva en text som tar upp flera aspekter om ett givet ämne. Texten är innehållsrik och intressant. Texten hålls ihop med en tydlig "röd tråd".
Språklig korrekthet
stavning
Du gör stavfel på enkla och redan bekanta ord som påverkar förståelsen av texten.
Du gör stavfel som delvis kan påverka förståelsen av texten.
Du gör en del stavfel, men de påverkar inte förståelsen.
Du stavar i stort sett korrekt.
Muntlig framställning
uttal och intonation
Du uttalar flera ord fel, vilket gör att det är svårt att förstå vad du menar.
Du uttalar en del ord fel men det stör inte förståelsen. Du har inte alltid en engelsk språkmelodi.
Du har ett gott uttal och till stor del en engelsk språkmelodi.
Du har ett mycket bra uttal och du har en engelsk språkmelodi.
Muntlig framställning
diskussion i par innehåll , flyt och anpassning till mottagaren
Du har svårt att delta i samtalet och gör enbart några få egna inlägg. Du driver inte samtalet framåt.
Du deltar i samtalet men innehållet blir inte så fylligt. Bitvis uttrycker du egna enkla åsikter och försöker förklara genom att ge några exempel. I någon mån anpassar du dig till mottagaren då du ibland ställer frågor, bekräftar och försöker stödja den andre i samtalet.
Du är aktiv i samtalet och utvecklar ett bitvis fylligt innehåll i dina egna åsikter och ger en del exempel. Du visar anpassning till mottagaren genom att ta ansvar i samtalet, är stödjande och bekräftar den andres inlägg.
Du är mycket engagerad i samtalet och framför många åsikter med exempel och detaljer. Du formulerar dig med flyt. Du visar exempel på flera samtalsstrategier då du lägger till, frågar, kommenterar och bekräftar med anpassning till mottagaren.
språklig korrekthet muntligt och skriftligt
grammatik
Du använder, en för årskursen, mycket enkel grammatik. Du gör ofta fel som stör förståelsen. Du behärskar tempus och verbformer ännu.
Du använder en enkel grammatik. Du använder dig av formuleringar som kan störa förståelsen. Du gör vissa fel som stör när det gäller verbformer och att hålla rätt tempus.
Du använder grammatik som är anpassad för årskursen. Du gör vissa fel, som dock inte stör förståelsen. Du behärskar till stor del verbformer och att hålla rätt tempus.
Du visar på god kännedom gällande grammatik, anpassad för årskursen. Du gör få eller inga fel. Du behärskar verbformer och att hålla rätt tempus .
Skriftlig framställning
Australien: innehåll, flyt,sammanhang, anpassning till uppgiften
Du kan skriva en kort och enkel text utifrån givna instruktioner. Du skriver enstaka fraser som ej knyts ihop. Du förmedlar ett innehåll som är mycket magert.
Du kan skriva en enkel text med relativt bra sammanhang.Innehållet är ganska kortfattat. På några ställen brister kommunikationen på grunda av felaktiga formuleringar.
Du kan skriva en text om ett specifikt ämne och tar även med detaljer. Det framgår tydligt vad du menar. Du skriver relativt sammanhängande och lyckas ganska bra med att hålla en "röd tråd". Innehållet är lämpligt och anpassat för uppgiften.
Du kan skriva en text som tar upp flera aspekter om ett givet ämne. Texten är mycket innehållsrik och intressant. Texten hålls ihop med en tydlig "röd tråd". Innehållet är mycket lämpligt och anpassat för uppgiften..
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: