Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matris Forntiden År 3 SOSvBl

Skapad 2016-03-08 20:05 i Östratornskolan F-6 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 3 SO (år 1-3) Svenska Bild

Vi kommer att arbeta med forntiden. Ni arbetar i hemgrupper och expertgrupper och skriver med hjälp av sexfältare en faktatext. Vi kommer också att arbeta med forntiden genom att se filmer, läsa texter och göra olika uppgifter. Använd de begrepp vi lär oss (de kallas för "ämnesspecifika begrepp" i matrisen) så ofta du kan i både tal och skrift.

Ny nivå
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Jämföra
Kan med en pedagogs hjälp jämföra livet då och nu. Kan nämna en - två likhetheter och skillnader.
Kan jämföra livet då och nu. Kan nämna en - två likhetheter och skillnader.
Kan jämföra livet då och nu och kan nämna flera likheter och skillnader. Du använder några begrepp.
Kan jämföra livet då och nu. Kan förklara och använda ämnesspecifika begrepp. Kan göra jämförelser mellan hur man levde under de olika tidsperioderna.
Beskriva
Kan med en pedagogs hjälp beskriva hur olika människor levde under de olika tidsperioderna.
Du kan beskriva hur olika människor levde under de olika tidsperioderna.
Du kan beskriva med flera exempel hur olika människor levde under de olika tidsperioderna. Du kan jämföra, se likheter och skillnader.
Du kan beskriva med flera exempel hur olika människor levde under de olika tidsperioderna. Du kan resonera om skillnaderna och deras orsaker.
Beskriva
Du kan med en pedagogs hjälp beskriva hur man kan se spår av forntiden både i natur, i språk och i litteratur, till exempel ha kunskaper i hur skriftspråket såg ut.
Du kan beskriva hur man kan se spår av forntiden både i natur, i språk och i litteratur, till exempel ha kunskaper i hur skriftspråket såg ut.
Du kan beskriva hur man kan se spår av forntiden både i naturen, i språk och i litteratur. Du kan jämföra spåren och resonera kring till vilken tid de hör.
Du kan beskriva hur man kan se spår av forntiden både i natur, i språk och litteratur. Du kan resonera kring spåren. Vad är det för spår och varför finns de? Hur har de uppkommit och varför lever de vidare?
Tidslinje och begrepp.
Du kan med en pedagogs hjälp använda en tidslinje. Du kan med lite hjälp sätta ut tidsbegreppen: stenålder, bronsålder, järnålder, dåtid, nutid och framtid.
Du kan använda en tidslinje. Du kan också sätta ut tidsbegreppen: stenålder, bronsålder, järnålder, dåtid, nutid och framtid.
Du kan använda och förstå en tidslinje. Du kan sätta ut de tidsbegrepp vi gått igenom, resonera kring varför de heter som de heter och varför de är i en viss följd.
Du kan använda, förstå och rita upp en tidslinje. Du kan sätta ut tidsbegreppen och fler ämnesspecifika begrepp som gör att du på ett mer utförligt sätt kan beskriva de olika tidsperioderna. Du kan resonera kring tidsperioderna och varför de följer på varandra. Hur har människorna det och vad är det som sker som gör att en tidsperiod övergår i en annan?
Faktatexter, skriva
Du kan med en pedagogs hjälp skriva texter som innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
Du kan skriva texter som innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
Du skriver texter som innehåller ämnesspecifika ord och begrepp som hör till tidsperioden och som används så att innehållet klart framgår.
Du skriver texter som innehåller ämnesspecifika ord och begrepp som hör till tidsperioden. Ord och begrepp används så att innehållet klart framgår och är lätt att förstå.
Bedömning och bearbetning
Du kan med en pedagogs hjälp ge enkla omdömen om andras texter. Du kan utifrån responsen från en kompis bearbeta och förtydliga din text på ett enkelt sätt.
Du kan ge enkla omdömen om andras texter. Du kan utifrån responsen från en kompis bearbeta och förtydliga din text på ett enkelt sätt.
Du kan ge omdömen om andras texter. Genom att ge respons på det som är bra och det som behöver förbättras. Du kan utifrån responsen du fått från en kompis bearbeta och förtydliga din text.
Du kan ge omdömen om andras texter så att kompisen får tydliga tips på hur hen kan bearbeta och förtydliga sin text. Du använder responsen du får av en kompis och förtydligar och bearbetar din text på ett tydligt sätt.
Kommunicera med bilder.
Du kan med lite stöd kombinera dina texter med bilder och till viss del förstärka det du vill förmedla.
Du kan kombinera dina texter med bilder och till viss del förstärka det du vill förmedla.
Du kan kombinera dina texter med bilder och till stor del förstärka och förtydliga det du vill förmedla.
Du kan kombinera dina texter med bilder och till stor del förstärka och förtydliga det du vill förmedla
Söka information
Med en pedagogs stöd kan du söka information från olika källor och välja ut några fakta ur en text. Du kan med stöd hitta svar på frågor som är viktiga kring forntiden.
Du kan söka information från olika källor och välja ut några fakta ur en text. Du antecknar oftast stödord och inte meningar. Du kan hitta svar på frågor som är viktiga kring forntiden.
Du kan söka information från olika källor och anteckna, med hjälp av stödord, viktiga fakta ur en text. Du kan hitta svar på frågor som är viktiga kring forntiden. Du kan fundera över källkritik och rimlighet.
Du kan söka efter information från olika källor, du kan leta efter djupare kunskaper på egen hand i böcker och på internet. Du kan sökläsa, anteckna stödord och välja ut viktiga delar till din faktatext. Du kan fundera över källkritik och rimlighet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: