Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Presentation syror och baser vt-16 7A

Skapad 2016-03-09 09:22 i Fågelbäcksskolan 7-9 Trelleborg
Grundskola 7 Kemi

Kemi Kunskapskrav åk 9

Kunskaper

Kemikalier och kemiska processer i vardagen och samhället.
E
C
A
Samband
Jag ger exempel på och beskriver saker…
Jag förklarar hur saker hänger ihop…
Jag sätter in saker i ett större sammanhang…
Begrepp
…med egna ord och liknelser, men ibland även med kemiska begrepp, modeller och teorier
…ofta med hjälp av kemiska begrepp, modeller och teorier
…och använder mig av kemiska begrepp, modeller och teorier

Kommunikation

E
C
A
Söka information och kunskaper
Jag söker information i flera källor. Jag väljer ut lämplig fakta ur lämpliga källor. Jag kan ge exempel på varför de är lämpliga. Jag kan ge exempel på källor jag valt bort.
Jag söker information i flera källor. Jag väljer ut lämplig fakta ur lämpliga källor. Jag beskriver på mer än ett sätt varför källorna och informationen är lämpliga. Jag kan också säga något om de källor jag valt bort.
Jag söker information i flera källor. Jag väljer ut lämplig fakta ur lämpliga källor. Jag motiverar och förklarar utförligt varför källorna och informationen är lämpliga i just detta sammanhanget. Jag förklarar samtidigt vilka källor som inte är lämpliga i sammanhanget.
Använda kunskaper
I diskussioner, texter och andra redovisningar
Jag använder informationen för att ge exempel och beskriva saker även om det inte alltid blir helt rätt.
Jag använder informationen för att förklara hur saker hänger ihop och jag lyckas oftast.
Jag använder informationen på rätt sätt för att beskriva ett större sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: