Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Litteraturhistoria åk.9, bedömning, vårterminen 2016

Skapad 2016-03-14 10:56 i Gillboskolan Sollentuna
Litteraturhistoria åk.9, bedömning, vårterminen 2016
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
>>
>>
>>
>>
EPOKERNA
Kan nämna stora litterära epokerna utan någon inbördes ordning.
Kan benämna de stora litterära epokerna och placera in i kronologisk ordning
Kan benämna och tidsbestämma de stora litterära epokerna.
FÖRFATTARE
Nämner minst en känd författare för varje epok.
Beskriver i enkel form flera betydande författare för varje epok.
Redogör för flera betydande författare för varje epok.
LITTERÄRA VERK
Nämner några literära verk.
Redogör för minst ett verk från varje epok
Redogör för ett flertal litterära verk som haft betydelse för människors sätt att leva och tänka.
TYPISKA DRAG
Redogör för något typiskt drag från några av epokerna.
Redogör för typiska drag för varje epok
Reflekterar över vilken betydelse några av de olika verken och författarna genom tiderna har haft för människors sätt att leva och tänka.
JÄMFÖRELSER
Identifierar några enkla jämförelser och skillnader mellan epokerna
Gör jämförelser och relaterar det lästa till egna tankar och erfarenheter av olika slag
Reflekterar över de stilistiska variationerna mellan epokerna.
KÄLLOR
Du behöver utveckla din förmåga att söka och sammanställa samt kritiskt granska din information av källor.
Du kan söka och sammanställa samt kritiskt granska din information av källor.
Du kan på ett utvecklat sätt söka och sammanställa samt kritiskt granska din information av källor.
Du kan på ett välutvecklat sätt söka och sammanställa samt kritiskt granska din information av källor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: