Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag & Rätt & Demokrati

Skapad 2016-03-15 10:22 i Furulunds skola Partille
Stöd för mål och bedömning kring de förmågor som eleven ska utveckla inom ämnena Geografi, Historia, Religion och Samhällskunskap, utifrån strävansmål och bedömningens inriktning. Matrisen innehåller beskrivning av kunskapskvaliteter i fyra nivåer.
Grundskola 6 – 9 Samhällskunskap
--->
--->
--->
--->
TILLÄMPA KUNSKAPER
Förstå begrepp Använda kunskaper
Förklarar med egna ord fakta och nya begrepp. Kan sätta in fakta i ett sammanhang.
Har vissa grundläggande kunskaper inom området och kan redogöra för en del fakta och begrepp.
Förklarar och därmed utvecklar fakta och begrepp. Använder sina kunskaper (fakta och begrepp) även i fler sammanhang.
Skiljer tydligt på fakta och åsikter, som kan hänvisas till källor. Använder sig av kunskapen i olika sammanhang.
SE LIKHETER och SKILLNADER
Reflektera, argumentera, jämföra och dra slutsatser Upplevda* = läst, hört, sett, känt
Reflekterar kring innehållet genom att visa på egna tankar och åsikter. Gör jämförelser och kan med hjälp dra egna slutsatser.
Reflekterar, med hjälp, kring innehållet. Kan göra enkla jämförelser.
Reflekterar kring innehållet genom att motivera den egna åsikten utifrån faktakunskaper/erfarenheter. Gör jämförelser och drar egna slutsatser.
Reflekterar, argumenterar, jämför och drar slutsatser kring innehållet genom att använda egna och andras kunskaper, åsikter, argument och erfarenheter. Använder faktakunskaper/ erfarenheter och visar på en förmåga att ifrågasätta egna och andras åsikter.
TOLKA och ANALYSERA
Söker orsaker, skeende, följder, helheter, samband
Beskriver med egna ord några orsaker till händelser och skeenden. Förklarar, med hjälp, några följder. Ser enkla samband mellan händelser och skeenden.
Berättar om händelser och skeenden. Behöver hjälp för att kunna se händelser och skeenden och förklara följderna.
Beskriver och förklarar flera orsaker till händelser och skeenden och förklarar följderna. Ser samband mellan händelser och skeenden.
Beskriver och förklarar flera orsaker och följder. Tolkar och analyserar helheten. Visar tydligt på samband mellan händelser och skeenden och förstår helheten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: