Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ma-räknemetoder och problemlösning åk5 vt16

Skapad 2016-03-15 16:23 i Toråsskolan 4-9 Skall avslutas Kungsbacka Förskola & Grundskola
Uppfyllelse mot målen i LGR11
Grundskola 5 Matematik

Problemlösning:
Matematiska problem är, till skillnad från rena rutinuppgifter, situationer eller uppgifter där eleverna inte direkt känner till hur problemet ska lösas. I arbetet med matematiska problem måste eleverna i stället undersöka och pröva sig fram för att finna en lösning.

Metod:
En matematisk metod används för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. Metoder innefattar bland annat huvudräkning, skriftliga beräkningar och beräkningar med hjälp av miniräknare eller annan digital teknik

Kommunikation:
Att kunna kommunicera matematik är att utbyta information med andra om matematiska idéer och tankegångar, muntligt och skriftligt och med hjälp av olika uttrycksformer. De ska också kunna lyssna till och ta del av andras beskrivningar och kunna förklara och argumentera.

-->
-->
-->
Problemlösning
formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
Du kan lösa enkla problem och till viss del resonera om resultatets rimlighet.
Du kan lösa enkla problem och kan välja en bra metod och för utvecklade resonemang om svarets rimlighet.
Du kan lösa enkla problem och kan välja en väl fungerande metod och för utvecklade resonemang om svarets rimlighet.
Metod
Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
Du väljer och kan använda en i huvudsak fungerande metod.
Du väljer och kan använda en ändamålsenlig metod.
Du väljer och kan använda en väl fungerande metod.
Kommunikation
Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Du kan förklara din tankegång på ett enkelt sätt.
Du kan på ett tydligt sätt förklara din tankegång.
Du kan på ett effektivt sätt förklara din tankegång.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: