Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reading Comprehension

Skapad 2016-03-16 11:17 i Streteredsskolan Mölndals Stad
Grundskola 7 – 9 Engelska

Syfte & Centralt innehåll

  • En   förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  • En   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  • En  7-9   Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
  • En  7-9   Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
Insats krävs
E
D
C
B
A
Förstå skrift
  • En  E 9
  • En  C 9
  • En  A 9
.
.Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer
Kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer
Kunskapksraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: