Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klagstorps skola: Svenska, matris åk 1-3

Skapad 2016-03-16 14:08 i Klagstorps skola F-6 Trelleborg
Grundskola 1 – 3 Svenska

Bedömningsmatrisen visar elevens kunskapsnivå. Utförligare bedömning finns i elevens individuella "Jag kan häfte" (gäller åk 1 och åk 2) alternativt på Unikum, under respektive ämne (gäller åk 3).

På väg mot godtagbara kunskaper i slutet av åk 3
Godtagbara kunskaper i slutet av åk 3
Mer än godtagbara kunskaper i slutet av åk 3
Lästrategier
För hela kolumnen gäller följande; Åk 1 & 2: Se elevens individuella "Jag kan häfte". Åk 3: Se skriftliga kommentarer på Unikum.
Du läser bekanta och elevnära texter med flyt. Du kan använda några olika lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
För hela kolumnen gäller följande; Åk 1 & 2: Se elevens individuella "Jag kan häfte". Åk 3: Se skriftliga kommentarer på Unikum.
Läsförståelse
Du visar grundläggande läsförståelse genom att redogöra för innehållet så att budskapet i huvudsak framgår.
Forts läsförståelse
Du kan föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texten och relatera detta till egna erfarenheter.
Läslig handstil
Du har förmåga att skriva enkla texter med läslig handstil.
Skriva på dator
Du har förmåga att skriva enkla texter på dator.
Skiljetecken
Du har förmåga att använda stor bokstav, punkt och frågetecken.
Stavning
Du har förmåga att stava ord som du ofta använder och som är vanliga i de texter som du läser/skriver.
Skriva olika sorters texter
Du kan skriva texter med tydlig inledning, handling och avslutning.
Söka information
Du kan söka information ur en anvisad källa och föra enkla resonemang om innehållet.
Ämnesspecifika ord och begrepp
Du har förmåga att använda ämnesspecifika ord och begrepp så att innehållet klart framgår.
Förstärka med bilder
Du har förmåga att förtydliga och förstärka dina texters budskap med bilder.
Samtala
Du har förmåga att samtala genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
Ge omdömen och bearbeta texter
Du kan ge enkla omdömen om texters innehåll. Utifrån respons bearbetar och förtydligar du dina texter på ett enkelt sätt.
Berätta
När du berättar om vardagliga händelser har du förmåga att beskriva så att innehållet tydligt framgår.
Ge och ta muntliga instruktioner
Du du har förmåga att ta och ge enkla muntliga instruktioner.
Respons
Du har förmåga att ge enkla omdömen om dina egna och andras texter.
Bearbeta
Du har förmåga att utifrån respons bearbeta och förtydliga dina texter på ett enkelt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: