Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SV vt-16 år 5 KÄNDA BARNBOKSFÖRFATTARE

Skapad 2016-03-17 13:00 i Valhallaskolan Halmstad
Målet med området är att du ska kunna presentera en känd barnboksförfattare. Du berättar fakta om författaren, presenterar några böcker, berättar om den bok du själv har läst och utrycker dina egna åsikter.
Grundskola 5 Svenska

Målet med området är att du ska kunna presentera en känd barnboksförfattare. Du berättar fakta om författaren, presenterar några böcker, berättar om den bok du själv har läst och utrycker dina egna åsikter.

Faktatexter

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa
Du visar att du kan läsa din bok tyst och högt med flyt . Du läser i klassen eller i mindre grupp.
  • Sv  4-6
Du kan med flyt läsa skönlitterära texter för barn och ungdomar. Du använder metoder som fungerar ganska bra.
Du kan med bra flyt läsa skönlitterära texter för barn och ungdomar. Du använder metoder som fungerar bra.
Du kan med mycket bra flyt läsa skönlitterära texter för barn och ungdomar.Du använder metoder som fungerar mycket bra.
Läsförståelse
Du visar att du kan sammanfatta det du läst i din bok och att du kan berätta om tex huvudpersonen, miljön m.m. Sammanfattning i Lärloggen.
  • Sv  4-6
Du har ganska bra läsförståelse när du läser olika texter.Du gör enkla sammanfattningar av innehållet i tidsordning. Du kommenterar innehållet på ett ganska bra sätt.
Du har bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör utvecklade sammanfattningar av innehållet i tidsordning. Du kommenterar innehållet på ett bra sätt.
Du har mycket bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör välutvecklade sammanfattningar av innehållet i tidsordning. Du kommenterar innehållet på ett mycket bra sätt.
Läsa och diskutera
Du visar att du är aktiv och diskuterar böckerna och författarna i mindre grupper samt i helklass. Läxan torsdagar.
  • Sv  4-6
Du kan förstå och diskutera olika slags texter på ett enkelt sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om. Du beskriver på ett enkelt sätt vad du tyckte och tänkte när du läste.
Du kan förstå och diskutera olika slags texter på ett utvecklat sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om. Du beskriver på ett utvecklat sätt vad du tyckte och tänkte när du läste.
Du kan förstå och diskutera olika slags texter på ett välutvecklat sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om. Du beskriver på ett välutvecklat sätt vad du tyckte och tänkte när du läste.
Skriva- innehåll
Du visar att du kan skriva en begriplig faktatext om en författare. Texten har röd tråd. Du använder rubriker och underrubriker på rätt sätt. Texten finns i din Power Point presentation.
  • Sv  4-6
Du kan skriva faktatexter med ganska tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett ganska bra sätt och ditt språk är ganska varierat.
Du kan skriva faktatexter tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett bra sätt och ditt språk är varierat.
Du kan skriva faktatexter med mycket tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett mycket bra sätt och ditt språk är mycket varierat.
Skrivregler
Du visar att du stavar rätt, använder punkt, kommatecken och utropstecken samt börjar varje mening med stor bokstav. Att du delar in texten i stycken.
  • Sv  4-6
Du kan på ett ganska bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Du kan på ett bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken
Du kan på ett mycket bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken
Sammanställa information
Du visar att du kan forska om och sammanställa fakta om en författare. Du kan hitta och sortera stödord i matrisen.
  • Sv  4-6
Du kan sätta ihop information från olika källor och använda enkla beskrivningar och egna ord. Du använder ord som hör ihop med det du skriver om på ett ganska bra sätt.
Du kan sätta ihop information från olika källor och använda utvecklade beskrivningar och egna ord. Du använder ord som hör ihop med det du skriver om på ett bra sätt.
Du kan sätta ihop information från olika källor och använda välutvecklade beskrivningar och egna ord. Du använder ord som hör ihop med det du skriver om på ett mycket bra sätt.
Använda och ge respons
Du kan ge respons på dina kamraters Power Point presentationer om författare.
  • Sv  4-6
Du kan ge enkla omdömen om innehållet i texter. Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett ganska bra sätt.
Du kan ge utvecklade omdömen om innehållet i texter. Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett bra sätt.
Du kan ge välutvecklade omdömen om innehållet i texter. Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett mycket bra sätt.
Använda bilder
Du visar hur du använder bilder i din Power Point så de passar med texten och det du berättar.
Du kan på ett ganska bra sätt använda bilder eller andra konstnärliga uttryck tillsammas med dina texter för att göra budskapen starkare och mer levande.
Du kan på ett bra sätt använda bilder eller andra konstnärliga uttryck tillsammas med dina texter för att göra budskapen starkare och mer levande.
Du kan på ett mycket bra sätt använda bilder eller andra konstnärliga uttryck tillsammas med dina texter för att göra budskapen starkare och mer levande.
Diskutera
Du visar hur du uttrycker egna åsikter om en författare och den bok du har läst.
Du kan ställa frågor och säga vad du tycker om saker som du känner till så att samtalet fortsätter på ett ganska bra sätt.
Du kan ställa frågor och säga vad du tycker om saker som du känner till så att samtalet fortsätter på ett bra sätt.
Du kan ställa frågor och säga vad du tycker om saker som du känner till så att samtalet fortsätter på ett mycket bra sätt.
Muntlig redovisning
Du visar hur du presenterar din författare genom att visa din Power Point i klassen och berätta till bilderna.
Du kan förbereda och hålla en enkel muntlig redovisning med början, innehåll och slut som fungerar ganska bra. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar och budskapet på ett ganska bra sätt.
Du kan förbereda och hålla en utvecklad muntlig redovisning med början, innehåll och slut som fungerar bra. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar och budskapet på ett bra sätt.
Du kan förbereda och hålla en välutvecklad muntlig redovisning med början, innehåll och slut som fungerar mycket bra. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar och budskapet på ett mycket bra sätt.
Kunskaper om kända barnboksförfattare
Du visar dina kunskaper om författarna genom att svara på frågor som du och dina kamrater har formulerat.
Du känner till någon fakta om minst 7 av författarna.
Du känner till någon fakta om alla 15 författarna.
Du känner till några olika fakta om alla författarna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: