Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

2016 vt. Skattkärr - Väse Bedömningsmatris i slöjd åk. 3-6

Skapad 2016-03-17 13:36 i Skattkärrsskolan Grundskolor
Grundskola 3 – 6 Slöjd

Här kan du se ditt barns slöjdalster: http://www.slojd.nu/slojda

Moment
Moment
E
D
C
B
A
Förmågan att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker
Eleven "prövar" att framställa ett mycket enkelt slöjdföremål utifrån instruktioner. Eleven prövar att använda några handverktyg, redskap med hjälp.
Eleven kan framställa ett enkelt slöjdföremål utifrån många och korta instruktioner. Eleven kan använda några handverktyg, redskap med viss hjälp.
Eleven kan på ett **enkelt och delvis** genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner. I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och **i huvudsak fungerande** sätt.
Eleven kan på ett **utvecklat och relativt väl** genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner. I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och **ändamålsenligt** sätt
Eleven kan på ett **välutvecklat och väl** genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner. I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och **ändamålsenligt** sätt.
Förmågan att välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syfte med arbetet och utifrån kvalitets och miljöaspekter
Utifrån syftet med slöjdarbetet behöver eleven hjälp med val av tillvägagångssätt. Eleven behöver en konkret slöjduppgift. Under arbetsprocessen behöver eleven hjälp som leder framåt.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt behöver eleven hjälp med tillvägagångssättet och stöd till sina val. Eleven behöver hjälp med idéer till slöjdarbetet. Under arbetsprocessen behöver eleven hjälp med att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val. Eleven kan i slöjdarbetet **bidra till att utveckla** idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen **bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt**.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val. Eleven kan i slöjdarbetet **utveckla** idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen **formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt**.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val. Eleven kan i slöjdarbetet **utveckla** idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp. Under arbetsprocessen **formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt**.
Förmågan att analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp
Eleven försöker att ge enkla omdömen om sin arbetsinsats. Eleven försöker att beskriva slöjdföremåls färg, form och material.
Eleven försöker att ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet. Eleven försöker att tolka slöjdföremåls uttryck, symboler, färg, form och material.
Eleven kan ge **enkla** omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet. Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då **enkla** resonemang om symboler, färg, form och material.
Eleven kan ge **utvecklade** omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet. Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då **utvecklade** resonemang om symboler, färg, form och material.
Eleven kan ge **välutvecklade** omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet. Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då **välutvecklade** resonemang om symboler, färg, form och material.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: