Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Great Britain

Skapad 2016-03-28 12:26 i Gullstensskolan äldre Gullspång
Kunskapstabell med utvalda kunskapskrav vi berört i arbetsområdet Great Britain. Fokus på hantering och redogörelse av info i källmaterial samt skriftlig produktion och diskussion/jämförelser kring företeelser i engelsktalande områden.
Grundskola 7 – 9 Engelska

Fokus under arbetsområdet har legat på kunskaper om Storbritannien dess kultur och folk. Vi har sett på filmklipp, diskuterat och läst texter och gjort jämförelser om bl.a. skola och traditioner i grupp och med hjälp av Venn diagram. Vidare har ni elever skrivit en egen jämförande text där diskussion/jämförelser mellan Storbritannien och andra delar av världen var fokus utifrån det förberedande arbete vi tillsammans gjort under arbetsområdet.

Kunskapstabellen nedan har med utvalda kunskapskrav vi berört i arbetsområdet Great Britain.
Fokus på hantering och redogörelse av info i källmaterial samt skriftlig produktion och diskussion/jämförelser kring företeelser i engelsktalande områden.

E
C
A
Hantering av källmaterial
.Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Uppvisa och redogöra för förståelsen
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
skriftlig framställning
I -- skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt,begripligt och relativt sammanhängande.
I -- skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I -- skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
förmåga att diskutera och jämföra
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: