Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Multiplikation och division 4a och 4b

Skapad 2016-03-31 21:31 i Fäladsskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 Matematik

Denna matris ger en bedömning av området "multiplikation och division". Bedömningen baseras på hur eleven presterat på det avslutande provet samt till viss del hur eleven presterat på lektionerna. Stegen i matrisen är inte på något sätt några betygsnivåer

Hållplats 1
Hållplats 2
Hållplats 3
Tabellkunskap
fråga 1,2,3,4
Du kan de låga tabellerna (1-4) samt delar av de högre tabellerna men behöver betänketid.
Du kan tabellerna 1-10 men har svårt för vissa kombinationer samt behöver viss betänketid.
Du kan tabellerna 1-10 och använder dem med säkerhet.
Begrepp
fråga 10
Du behärskar inte begreppen som rör multiplikation och division.
Du behärskar vissa av begreppen som rör multiplikation och division
Du behärskar alla begreppen som rör multiplikation och division
Väja lämpliga metoder för att lösa rutinuppgifter
fråga 5,6,7,8,9
Du behärskar hjälpligt någon metod för att räkna ut multiplikation och division där en faktor eller täljaren är flersiffrig.
Du behärskar någon metod för att räkna ut multiplikation och division där en faktor eller täljaren är flersiffrig.
Du behärskar med säkerhet någon metod för att räkna ut multiplikation och division där en faktor eller täljaren är flersiffrig.
Problemlösning
fråga 10 "Tänk på ett tal"
Du läser och förstår uppgiften och får fram rätt svar på den. Men du lämnar ingen redovisning av din lösning som går att följa
Du läser och förstår uppgiften och får fram rätt svar på den. Men redovisningen av din lösning är ofullständig och svår att följa.
Du läser och förstår uppgiften. Du löser den korrekt och redovisar en lösning och ett svar där man tydligt kan följa dina tankegångar.
Problemlösning
fråga 11 "Chokladbiten"
Du läser och förstår uppgiften och får fram rätt svar på den. Men du lämnar ingen redovisning av din lösning som går att följa
Du läser och förstår uppgiften och får fram rätt svar på den. Men redovisningen av din lösning är ofullständig och svår att följa.
Du läser och förstår uppgiften. Du löser den korrekt och redovisar en lösning och ett svar där man tydligt kan följa dina tankegångar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: