Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumentation och debatt 8C

Skapad 2016-04-07 13:12 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 8

Debatt

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Åsikt och argument
Din åsikt är tydligt presenterad och dina argument stöder åsikten.
Din åsikt är tydligt presenterad och dina argument är underbyggda med hjälp av fakta, t.ex. undersökningar & statistik. Du bemöter de motargument som du får.
Din åsikt är tydligt presenterad och dina argument är underbyggda av fakta, t.ex. undersökningar & statistik. Du använder även känslor som ett sätt att få med sig åhörarna. Du bemöter de motargument du får på ett sätt som gynnar dina argument.
Framförandet
Du talar tydligt och använder texten som stöd.
Du använder texten som stöd men talar fritt
Du debatterar engagerat och visar stor säkerhet.
Samspelet
Du vänder dig ibland mot publiken och/eller motdebattören.
Du har kontakt med publiken och/eller med mot-debattören. Du visar samspel genom att reflektera över det som motdebattören säger.
Du har både publikkontakt och kontakt med motdebattören. Du visar samspel genom att reflektera över det som sagts under debatten och drar egna slutsatser.
Lyssna/svara
Du kopplar det som sägs till ämnet och till vad mot-debattören har sagt.
Du utvecklar innehållet i samtalet genom att kommentera, argumentera, ställa frågor och analysera den andres argument.
Du utvecklar innehållet i samtalet genom att sammanfatta, tolka, dra slutsatser och föreslå lösningar.

Argumenterande text

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kopppling till uppgiften
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar i huvudsak som en debattartikel/ insändare.
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar relativt väl som en debattartikel/ insändare.
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar väl som en debattartikel/ insändare.
Innehåll
Diskussionen är enkel men elevens åsikt framgår. Åsikten stöds med minst ett argument.
Diskussionen är utvecklad och elevens åsikt framgår tydligt. Elevens argument fördjupar/utvidgar diskussionen.
Diskussionen är välutvecklad och balanserad och elevens åsikt framgår tydligt. Argumenten är välvalda och hänsyn tas till eventuella motargument.
Struktur
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Textbindningen är enkel.
Texten är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar, t.ex. genom styckeindelning, inledning och/eller avslutning. Textbindningen är utvecklad. Det finns en avslutning, t.ex. genom ett försök till slutsats eller uppmaning till läsaren.
Texten är samman- hängande och välstrukturerad, t.ex. genom konsekvent genomförd styckeindelning och effektiv inledning och avslutning. Textbindningen är välutvecklad. Det finns en medveten avslutning, t.ex. genom en slutsats eller en uppmaning till läsaren.
språk och stil
Ordvalet är enkelt. Menings- byggnaden fungerar i huvudsak. Tempusbruket förstör inte förståelsen av texten.
Ordvalet är varierat och passar en argumenterande text, t.ex. genom retoriska frågor. Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande. Tempus används på ett riktigt sätt i större delen i texten.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt och passar en argumenterande text väl, t.ex. genom retoriska stilmedel och formella uttryck. Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande. Tempus används på ett riktigt sätt.
Skrivregler
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: