Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Allmän bedömningsmatris i moderna språk, tyska

Skapad 2016-04-13 12:32 i Frösåkersskolan Östhammar
Allmän bedömningsmatris i moderna språk, tyska
Grundskola 6 – 9 Moderna språk - språkval
uppfyller målet
uppfyller målet väl
uppfyller målet väl
Lyssna
Kommunicera Receptiv förmåga
Redogör för innehållet i tydligt tal.
Redogör för innehållet i tydligt tal samt gör sammanfattningar av det han/hon hört.
Tala
Kommunicera Produktiv/interaktiv förmåga
Deltar i samtal och muntligt berättar om något.
Talar med sammanhang och har ett klart och tydligt uttal.
Bidrar aktivt i enkla samtal samt använder olika strategier för att kommunikationen ska fungera.
Läsa
Receptiv förmåga
Förstår det han/hon läser.
Förstår och kommenterar det han/hon läser.
Förstår och kommenterar både helhet och detaljer.
Skriva
Kommunicera Produktiv färdighet
Skriver enkla meningar för att berätta och beskriva något.
Skriver begripligt och tydligt för att beskriva.
Skriver tydligt och med sammanhang; detta gör han/hon med ledighet och språklig säkerhet.
Realia
Interkulturell förståelse
Känner till lite om kultur och levnadsförhållanden i de länder där språket talas.
Känner till lite om kultur och levnadsförhållanden i de länder där språket talas samt jämför med egna erfarenheter och sin egen kultur.
Eget lärande
Förståelse för den egna inlärningen
Reflekterar och drar slutsatser om sitt eget lärande.
Reflekterar och drar slutsatser om sitt eget lärande och drar nytta av sina insikter.
Eget lärande
Förståelse för den egna inlärningen
Hanterar lexikon.
Hanterar lexikon samt självmant och aktivt använder hjälpmedel för språkinlärning.
Eget lärande
Förståelse för den egna inlärningen
Planerar och genomför uppgifter både på egen hand och i samarbete med andra.
Ansvarsfullt och effektivt planerar och genomför uppgifter både på egen hand och i samarbete med andra.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: