Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk - mattespanarna 4b

Skapad 2016-04-13 15:52 i Slättaskolan Falun
Under kapitel 1 - jobbar vi med bråk. Läsa bilder av bråk, förståelse för bråkens olika delar, jämföra olika bråk och räkna ut hur stor delen är.
Grundskola 4 Matematik

I matrisen kan eleven se sin utveckling i de mål som vi har jobbat mot inom detta område.

Eleven kan använda och beskriva begrepp samt ge exempel på hur olika begrepp relaterar till varandra.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven läser av bilder av ett bråk
Eleven tecknar ett bråk utifrån en bild, även när täljaren är större än ett. Ex. 2/3 eller 1/4
Eleven tecknar ett bråk där bilden är indelad i olika bråk på ett enkelt sätt. Ex: 1/4 och 1/2
Eleven tecknar ett bråk där bilden är indelad i olika bråk i mer avancerade figurer. Ex: Försök att se hur stor del som är målad även om inte alla delar är markerade.
Eleven kan rita ett bråk
Eleven ritar bråk i en figur med givna mått och förutsättningar. Ex: Färglägg 1/4 av kvadraten
Eleven ritar enklare bråk i en figur där förutsättningarna inte är givna Ex.: Rita en figur och markera 7/10
Eleven kan förutsätta ett mönster för att bestämma bråkens storlek. Ex: Hur stora delar av respektive färg används i figur 4 och 5 av mönstret.
Eleven förstår att ett bråk utgår från en helhet och att bilden av ett bråk måste bestå av lika stora eller jämförbara delar.
Eleven vet hur många delar det går på en hel med enklare bråk och kan avgöra om delarna är lika stora. Ex: Det går 6 sjättedelar på en hel.
Eleven avgör om en figur är indelad i jämförbara bråk. Ex: Fjärdedelar och halvor.
Eleven avgör vad som blir mer eller mindre än en hel för att lösa uppgiften. Ex: Kan man gå 1/2 av vägen och sedan 7/8?
Eleven kan jämföra bråk
Eleven kan bestämma storleken på ett bråk med en given figur. Ex: Rita en rektangel som är 3 cm lång och 4 cm bred. Skugga sedan 2/3.
Eleven ritar egna figurer och jämför olika enklare bråk. Ex: Rita en bild och jämför bråken 1/3 och 4/6.
Eleven ritar egna figurer och jämför olika bråk. Ex: Vad är störst 2/3 eller 3/4?

Eleven kan välja och använda metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven räknar med bråk utifrån en hel.
Eleven räknar ut hur mycket som är kvar av en helhet med enklare bråk. Ex: Hur mycket är kvar av en tårta om man äter upp 1/4
Eleven räknar ut hur många delar som är kvar av en helhet. Ex: Hur stor dela av klassen är i skolan om 2/6 är sjuka?
Eleven räknar ut hur många delar som är kvar av en helhet med olika bråk. Ex: Hur mycket återstår om du har tagit 1/6 och 1/2?
Eleven räknar med bråk i beräkningar med flera steg.
Eleven läser av vilket bråk som bildas vid en uppdelning i ett steg. Ex: Vad kallas en del när man delar något i tio lika stora delar?
Eleven delar en figur i flera enklare steg och kan teckna det nya bråket. Ex: Vad är hälften av en tredjedel?
Eleven delar en figur i flera steg och kan teckna det nya bråket. Ex: Dela en lakritsrem i fjärdedelar och sedan varje fjärdedel i tre nya delar.
Eleven räknar med delen av ett antal
Eleven kan med hjälp av en bild eller en beräkning räkna ut enklare bråk av en helhet. Ex: Hur mycket är 1/3 av 600 kr?
Eleven räknar ut ett bråk av en helhet och ser ett mönster i beräkningen. Ex: Vad är 1/2 av 16 och 1/4 av 16? Hur kan du ta hjälp av din första beräkning när du löser den andra?
Eleven räknar ut ett bråk av en helhet där täljaren är större än 1 och kan även räkna ut helheten utifrån ett bråk. Ex: Hur mycket är 2/8 av 24 kr? 1/4 av ett antal är 6, hur mycket är det hela?
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: