Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tala och samtala

Skapad 2016-04-14 21:21 i Högåsskolan Knivsta
Det här är en matris som förtydligar kunskapskraven i svenska, delmomentet tala och samtala.
Grundskola 4 – 6 Svenska

Det här är en matris som förtydligar kunskapskraven i svenska, delmomentet tala och samtala.

Tala och samtala

 • Gr lgr11   kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Samtal
kommunikation
 • Sv  E 6
Jag kan med stöd av en vuxen samtala om ett bekant ämne, genom att lyssna, ställa frågor och turas om.
Jag kan ofta samtala om ett bekant ämne, genom att lyssna, ställa frågor och turas om.
Jag kan samtala om bekanta ämnen, genom att lyssna, ställa frågor och turas om.
Jag kan samtala om bekanta ämnen, genom att intensivt lyssna, ställa passande frågor och i samtalet bidra till en turtagning där samtalet flyter .
 • Sv  E 6
Jag kan med stöd av en vuxen föra samtalet framåt.
Jag kan ofta föra samtalet framåt.
Jag kan föra samtalet framåt.
Jag kan föra samtalet framåt genom att fördjupa och bredda det.
innehåll
 • Sv  E 6
Jag kan med stöd av en vuxen hålla mig till ämnet.
Jag kan ibland hålla mig till ämnet.
Jag kan oftast hålla mig till ämnet.
Jag kan hålla mig till ämnet.
 • Sv  E 6
Jag kan med stöd av en vuxen berätta vad jag tycker och ge något exempel på varför.
Jag kan ofta berätta vad jag tycker och ge något exempel på varför.
Jag kan berätta utförligt vad jag tycker och ge exempel på varför.
Jag kan berätta utförligt vad jag tycker och ger flera exempel på varför som breddar och fördjupar mina tankar.
språk
 • Sv  E 6
Jag kan med stöd av en vuxen välja ord och meningar som passar till situationen. Jag pratar så att mottagaren förstår.
Jag kan ofta välja ord och meningar som passar till situationen. Jag pratar så att mottagaren oftast förstår.
Jag kan välja ord och meningar som passar till situationen. Jag pratar så att mottagaren förstår.
Jag kan anpassa mitt språk efter situation. Jag pratar så att mottagaren förstår väl.
Tala (redovisning)
innehåll
 • Sv  E 6
Jag kan med stöd av en vuxen hålla mig till ämnet.
Jag kan ibland hålla mig till ämnet.
Jag kan oftast hålla mig till ämnet.
Jag kan hålla mig till ämnet.
struktur
 • Sv  E 6
Jag kan med stöd av vuxen enkelt redovisa med inledning, innehåll och avslutning.
Jag kan enkelt redovisa det viktigaste i ämnet med inledning, innehåll och avslutning.
Jag kan detaljerat redovisa med inledning, innehåll och avslutning.
Jag kan detaljerat och utförligt redovisa med inledning, innehåll och avslutning. Inledning och avslutning knyts samman.
språk
 • Sv  E 6
Jag kan med stöd av en vuxen välja ord och meningar som passar till situationen. Jag pratar så att mottagaren förstår.
Jag kan ofta välja ord och meningar som passar till situationen. Jag pratar så att mottagaren oftast förstår.
Jag kan välja ord och meningar som passar till situationen. Jag pratar så att mottagaren förstår.
Jag kan anpassa mitt språk efter situation. Jag pratar så att mottagaren förstår väl.
kommunikation
 • Sv  E 6
Jag kan med stöd av en vuxen ofta titta upp, ofta tala tydligt (lagom snabbt och högt). Ibland visar jag engagemang när jag redovisar.
Jag tittar ibland upp, talar oftast tydligt (lagom snabbt och högt) . Jag visar ibland engagemang när jag redovisar.
Jag tittar oftast upp, talar tydligt (lagom snabbt och högt).Jag visar oftast engagemang när jag redovisar. Det märks att jag tränat.
Jag tittar upp, talar tydligt (lagom snabbt och högt) Jag visar engagemang när jag redovisar. Det märks att jag har tränat och är väl förberedd.
kroppsspråk och gester
 • Sv  E 6
Jag är ibland medveten om mina egna gester och mitt eget kroppsspråk. Med stöd av en vuxen kan det förstärka min redovisning.
Jag är ibland medveten om mina egna gester och mitt eget kroppsspråk. Ibland förstärker det min redovisning.
Jag är ofta medveten om mina egna gester och mitt eget kroppsspråk. Ofta förstärker det min redovisning.
Jag är medveten om hur jag ska använda min kropp för att förstärka min presentation ex kroppshållning, gester och ansiktsuttryck det märks i min redovisning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: