Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa

Skapad 2016-04-14 21:23 i Högåsskolan Knivsta
Det här är en matris som förtydligar kunskapskraven i svenska, delmomentet läsa.
Grundskola 4 – 6 Svenska

Det här är en matris som förtydligar kunskapskraven i svenska, delmomentet läsa.

Läsa

  • Sv   läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Läsa skönlitteratur
  • Sv  E 6
Jag kan tillsammans med en vuxen läsa skönlitterära texter. Den vuxne hjälper mig med ord jag inte kan.
Jag kan läsa barn- och ungdomslitteratur med flyt. Jag läser självständigt.När jag kommer till ett ord jag inte kan läsa ljudar jag.
Jag kan läsa barn- och ungdomslitteratur med gott flyt. Det betyder att jag läser de flesta ord rätt.
Jag kan läsa barn- och ungdomslitteratur med mycket gott flyt. Det betyder att jag i stort sett läser alla ord rätt.
Läsa sakprosa
T ex Faktatext, insändare och nyhetsartiklar.
  • Sv  E 6
Jag kan tillsammans med en vuxen läsa texter. Den vuxne hjälper mig med ord jag inte kan.
Jag kan läsa texter med flyt. Jag läser självständigt.När jag kommer till ett ord jag inte kan läsa ljudar jag.
Jag kan läsa texter med gott flyt. Det betyder att jag läser de flesta ord rätt.
Jag kan läsa texter med mycket gott flyt. Det betyder att jag i stort sett läser alla ord rätt.
Lässtrategier- läsa med flyt
Jag använder olika strategier för att läsa. T ex pekar på varje ord jag läser, delar upp långa ord, har en linjal under meningen och läser högt för mig själv.
  • Sv  E 6
Jag läser alla texter på samma sätt.
Jag använder någon lässtrateger när jag läser en text.
Jag använder några lässtrategier när jag läser en text.
Jag kan välja lässtrategi beroende på vilken text jag läser.
Lässtrategier- förstå
Jag använder olika stöd för att minnas vad jag läst. T ex tänka på egna erfarenheter, skapa inre bilder, slå upp ord jag inte förstår, dra slutsatser, tolka och läsa mellan raderna.
  • Sv  E 6
Jag läser alla texter på samma sätt.
Jag använder någon lässtrategi för att förstå den text jag läser.
Jag använder några lässtrategier för att förstå den text jag läser.
Jag kan välja lässtrategi för att förstå beroende på vilken text jag läser.
Läsförståelse
  • Sv  E 6
Jag visar att jag förstått det jag läst genom att göra en enkelt sammanfattning. med hjälp av en vuxen.
Jag visar att jag förstått det jag läst genom att göra en enkelt sammanfattning. Jag väljer ut något exempel från texten.
Jag kan visa att jag förstått det jag läst genom att göra en sammanfattning som innehåller fler detaljer. Jag väljer ut några viktiga exempel från texten.
Jag kan visa att jag förstått det jag läst genom att göra en detaljerad sammanfattning. Jag väljer ut det viktiga från texten.
Läsa mellan raderna
Tolka och dra slutsatser.
  • Sv  E 6
Jag kan fundera vidare kring texten och uttrycka mina egna tankar och åsikter om en del av textens budskap.
Jag kan fundera vidare kring texten och uttrycka mina egna tankar och åsikter om en del av textens budskap. Jag kan motivera mitt resonemang med något exempel från texten.
Jag kan fundera vidare kring texten och uttrycka mina egna tankar och åsikter om textens budskap. Jag kan motivera delar av mitt resonemang med exempel från texten.
Jag kan fundera vidare kring texten och uttrycka mina egna tankar och åsikter om textens budskap på ett detaljerat sätt. Jag kan motivera mitt resonemang med exempel från texten.
Beskriva sin läsupplevelse
  • Sv  E 6
Jag kan enkelt beskriva hur jag upplever det jag läst.
Jag kan enkelt beskriva hur jag upplever det jag läst och förklara varför.
Jag kan beskriva hur jag upplevt det jag läst, Jag förklarar genom att ge exempel.
Jag kan detaljerat beskriva hur jag upplevt det jag läst, Jag förklarar genom att ge flera exempel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: