Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Redovisning: Organsystemen - 3.0

Skapad 2016-04-18 14:57 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Grundskola 9 Svenska som andraspråk Svenska

Grundläggande
God
Avancerad
Presentera
innehåll
Jag berättar om ämnet på ett enkelt sätt, med enkla ord och enkla förklaringar.
Jag berättar om ämnet på ett utvecklat sätt, med ord och begrepp som är relativt väl anpassade för ämnet samt ger utvecklade förklaringar.
Jag berättar om ämnet på ett välutvecklat sätt, med ord och begrepp som är väl anpassade för ämnet samt ger välutvecklade förklaringar.
anpassning till mottagare
Min presentation har viss anpassning till syfte och åhörare, som t ex val av ord och begrepp, röststyrka och taltempo. Jag har viss ögonkontakt med mina lyssnare.
Min presentation har relativt god anpassning till syfte och åhörare, som t ex val av ord och begrepp, röststyrka och taltempo. Jag har ögonkontakt med flera åhörare, använder kroppsspråk och använder hjälpmedel som förtydligar.
Min presentation har god anpassning till syfte och åhörare, som t ex val av ord och begrepp, förklaringar, röststyrka och taltempo, ögonkontakt, kroppsspråk och användande av hjälpmedel.
Samtala
Jag deltar med frågor och argument i samtal. Jag gör enstaka kopplingar till ämnet och till vad någon annan har sagt. Jag visar att jag lyssnar, reflekterar och samspelar genom att säga något, t ex ”Jag håller med”.
Jag deltar med frågor och argument i samtal. Jag utvecklar innehållet i samtalet genom att t ex kommentera, argumentera, ställa frågor, analysera, värdera och jämföra. Jag visar att jag lyssnar genom att vidareutveckla eller göra egna kopplingar.
Jag är drivande och visar förmåga att engagera andra i samtal. Jag utvecklar innehållet i samtalet genom att t ex kommentera, argumentera, ställa frågor, analysera, värdera och jämföra och vänder mig till flera och kopplar ihop vad andra har sagt. Jag utvecklar innehållet i samtalet genom att sammanfatta, tolka, dra slutsatser och föreslå lösningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: