Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matris Matematik, Vt år 4

Skapad 2016-04-18 15:11 i Aspen Montessori Grundskolor
Vi har utgått från materilet HEJA, Skolverkets kursplaner på enklare svenska.
Grundskola 4 – 6 Matematik

I denna matris kan du ser var du befinner dig kunskapsmässigt i förhållande till det vi gått igenom och kunskapskraven. Här kan du också se vad du behöver utveckla.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
De fyra räknesätten
Detta har du visat i ditt arbete med kapitlen: "Addition och subtraktion" "Multiplikation och division". Du visar detta genom att välja räknesätt, göra skriftliga uträkningar samt skriva svar med lämplig enhet.
Du kan göra enkla uträkningar i de fyra räknesätten på ett ganska bra sätt. Du väljer och använder metoder och räknesätt som passar ganska bra för uppgiften.
Du kan göra enkla uträkningar i de fyra räknesätten på ett bra sätt. Du väljer och använder metoder och räknesätt som passar bra för uppgiften.
Du kan göra enkla uträkningar i de fyra räknesätten på ett mycket bra sätt. Du väljer och använder metoder och räknesätt som passar mycket bra för uppgiften.
Problemlösning
Detta har du visat i arbetet med olika problemlösnings-uppgifter (material & lösblad i planeringen) och lästal i matteboken samt när du arbetat med Utmaningarna.
Du kan på ett ganska bra sätt lösa enkla matteproblem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att lösa problemen.
Du kan på ett bra sätt lösa enkla matteproblem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar bra för att lösa problemen.
Du kan på ett mycket bra sätt lösa enkla matteproblem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att lösa problemen.
Prata matematik
Detta har du visat vid de muntliga presentationerna av Utmaningarna, mattesamlingar och gruppuppgifter genom att du är delaktig och svarar på frågor och kommer med förslag på lösningar mm.
Du kan beskriva på ett ganska bra sätt hur man kan lösa matteproblem. Du diskuterar på ett enkelt sätt om resultaten är rimliga. Du hjälper till att ge något förslag på andra sätt att lösa problemen.
Du kan beskriva på ett bra sätt hur man kan lösa matteproblem. Du diskuterar på ett utvecklat sätt om resultaten är rimliga. Du ger något förslag på andra sätt att lösa problemen.
Du kan beskriva på ett mycket bra sätt hur man kan lösa matteproblem. Du diskuterar på ett välutvecklatt sätt om resultaten är rimliga. Du ger några förslag på andra sätt att lösa problemen.
Tid
Du har visat dina kunskaper i ditt arbete med kapitlet "Tid": analog och digital klocka samt tidskillnader.
Du har baskunskaper om de matematiska begrepp vi har arbetat med. Du använder dem på ett ganska bra sätt i situationer som du känner till väl.
Du har goda kunskaper om de matematiska begrepp vi har arbetat med. Du använder dem på ett bra sätt i situationer som du känner till.
Du har mycket goda kunskaper om de matematiska begrepp vi har arbetat med. Du använder dem på ett mycket bra sätt i nya situationer.
Bråk
Du har visat dina kunskaper i ditt arbete med kapitlet "Bråk": avläsa och storleksordna bråktal.
Du har baskunskaper om de matematiska begrepp vi har arbetat med. Du använder dem på ett ganska bra sätt i situationer som du känner till väl.
Du har goda kunskaper om de matematiska begrepp vi har arbetat med. Du använder dem på ett bra sätt i situationer som du känner till.
Du har mycket goda kunskaper om de matematiska begrepp vi har arbetat med. Du använder dem på ett mycket bra sätt i nya situationer.
Geometri
Du har visat dina kunskaper i ditt arbete med kapitlet "Geometri": vinklar, månghörningar och skalabegreppet.
Du har baskunskaper om de matematiska begrepp vi har arbetat med. Du använder dem på ett ganska bra sätt i situationer som du känner till väl.
Du har goda kunskaper om de matematiska begrepp vi har arbetat med. Du använder dem på ett bra sätt i situationer som du känner till.
Du har mycket goda kunskaper om de matematiska begrepp vi har arbetat med. Du använder dem på ett mycket bra sätt i nya situationer.
Geometri
Du har visat dina kunskaper i ditt arbete med kapitlet "Geometri": längdenheter (m, cm, mm), geometriska objekt samt omkrets.
Du har baskunskaper om de matematiska begrepp vi har arbetat med. Du använder dem på ett ganska bra sätt i situationer som du känner till väl.
Du har goda kunskaper om de matematiska begrepp vi har arbetat med. Du använder dem på ett bra sätt i situationer som du känner till.
Du har mycket goda kunskaper om de matematiska begrepp vi har arbetat med. Du använder dem på ett mycket bra sätt i nya situationer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: