Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

No 1-6 Grundsärskolan

Skapad 2016-04-19 10:24 i Fyrklöverskolan Hedemora
Avprickningsmatris av det centrala innehållet i NO för grundsärskolan.
Grundsärskola F – 3 Naturorienterande ämnen

Centralt innehåll i årskurs 1-6

Mönster och strukturer i naturen
Sol, måne och planeter. Månens faser och några stjärnbilder.
Olika vädertyper och väderfenomen. Hur de kan observeras och mätas över tid.
Årstidsväxlingar och kännetecken för de olika årstiderna. Vilka konsekvenser årstidsväxlingarna får för människan.
Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras.
Livscykler hos några växter och djur.
Överlevnadsstrategier hos några växter och djur beroende på årstid.
Vattnets olika former; fast, flytande och gas. Vattnets betydelse för liv på jorden.
Naturvetenskap i vardagen
Materials egenskaper och hur de kan sorteras och delas in efter till exempel hårdhet, struktur, färg, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
Källsortering och återvinning av vardagliga föremål. Kompostering av organiskt material.
Energianvändning i hemmet, till exempel av förnybara och fossila bränslen.
Verksamheter i närsamhället som rör naturvetenskap, till exempel odling, djurhållning och olika former av tillverkningsindustri. Deras betydelse för elevens vardagliga liv.
Aktuella samhällsfrågor som rör naturvetenskap.
Betydelser, myter, sagor och konst med naturvetenskaplig anknytning.
Kropp och hälsa
Människokroppen och kroppsdelarnas namn och funktion.
Hur hälsan påverkas av kost, motion, sömn, sociala relationer och beroendeframkallande medel.
Pubertet och hur den inverkar på individen. Sexualitet, reproduktion och olika slags relationer.
Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
Metoder och arbetssätt
Fältstudier, experiment och sorteringar. Hur de genomförs och används för att undersöka när miljön.
Dokumentation och redovisning av undersökningar och sorteringar med hjälp av skrift, bild och andra uttrycksformer.
Ämnesspecifika begrepp
Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena, till exempel för att samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: