Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Litterärt samtal vt 2016, v 16

Skapad 2016-04-19 21:48 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Feedback från det litterära samtalet.
Grundskola 9 Svenska Svenska som andraspråk

Feedback från det litterära samtalet. Klicka gärna i din egen självvärdering!

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Resonera
Jag pratar om bokens/textens innehåll och budskap på ett begripligt sätt.
Jag utvecklar tankegångarna kring bokens/textens innehåll och budskap, och använder min textanalys som grund.
Jag fördjupar och breddar tankegångarna kring bokens/textens innehåll och budskap, och använder min textanalys som grund.
Jag kan uppfatta och resonera kring budskap som kan läsas mellan raderna. (“Jag antar att…” “eftersom…”)
Jag kan uppfatta och resonera kring budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda.
Jag kan göra kopplingar mellan bokens/textens innehåll och författaren.
Jag kan föra resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman*.
Jag kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Samtala
Jag deltar med frågor.
Jag deltar med frågor och argument i samtal.
Jag är drivande och visar förmåga att engagera andra i samtal.
Jag utvecklar innehållet i samtalet genom att t ex kommentera, argumentera, ställa frågor, analysera, värdera och jämföra.
Jag utvecklar innehållet i samtalet genom att t ex kommentera, argumentera, ställa frågor, analysera, värdera och jämföra och vänder mig till flera och kopplar ihop vad andra har sagt.
Jag visar att jag lyssnar, reflekterar och samspelar genom att säga något, t ex ”Jag håller med”.
Jag visar att jag lyssnar genom att vidareutveckla eller göra egna kopplingar.
Jag utvecklar innehållet i samtalet genom att sammanfatta, tolka, dra slutsatser och föreslå lösningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: