Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Research paper, English 6 + 7

Skapad 2016-04-22 09:53 i Kattegattgymnasiet Halmstad
Research paper grade matrix, written assignment and oral presentation
Gymnasieskola Engelska

Eleven kan förstå … i skriven engelska, i olika genrer och av avancerad karaktär.
E-nivå
C-nivå
A-nivå
… huvudsakligt innehåll och uppfattar väsentliga detaljer, samt med viss säkerhet även underförstådd betydelse
…huvudsakligt innehåll och uppfatta väsentliga detaljer, samt med viss säkerhet även underförstådd betydelse
…såväl helhet som detaljer, samt även underförstådd betydelse

Eleven visar sin förståelse genom att … redogöra för, diskutera, kommentera och dra slutsatser om innehåll och detaljer samt genom att … agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
E-nivå
C-nivå
A-nivå
… översiktligt …med godtagbart resultat
…välgrundat …med tillfredsställande resultat
… välgrundat och nyanserat …med gott resultat

Eleven kan välja och … använda strategier för att söka relevant information, strukturera den och värdera olika källors tillförlitlighet.
E-nivå
C-nivå
A-nivå
...med viss säkerhet
...med viss säkerhet
...med säkerhet

Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och använder på ett … sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
E-nivå
C-nivå
A-nivå
relevant
relevant och effektivt
relevant, effektivt och kritiskt

I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig ….
E-nivå
C-nivå
A-nivå
…varierat, tydligt och strukturerat.
…varierat, nyanserat, tydligt och strukturerat
…med god precision, varierat, nyanserat, tydligt och välstrukturerat.

Eleven kan även formulera sig med flyt och … anpassning till syfte, mottagare och situation.
E-nivå
C-nivå
A-nivå
…viss
…god…

Eleven bearbetar, och gör … förbättringar av, egna framställningar.
E-nivå
C-nivå
A-nivå
…välgrundade
…välgrundade och nyanserade
…välgrundade och nyanserade

I muntlig och skriftlig interaktion i olika, även formella och komplexa, sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt, ledigt och med flyt samt … anpassning till syfte, mottagare och situation.
E-nivå
C-nivå
A-nivå
…relativt ledigt
…med
…med flexibel och effektiv

Dessutom kan eleven välja och använda … strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen …
E-nivå
C-nivå
A-nivå
…i huvudsak fungerande strategier som i viss mån
…fungerande… …
…väl fungerande …och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: