Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationella prov år 3, 2016

Skapad 2016-04-25 17:29 i Landvetterskolan Härryda
Matris utifrån nationella prov i matematik 2016.
Grundskola 3 Matematik

Visad förmåga utifrån kunskapskraven.

Delprovsresultat
Grön markering visar att eleven har nått kravnivån för delprovet
Delprov A
Muntlig diskussion i grupp inom kunskapsområdet Bråk. Formulera och lösa problem använda matematiska begrepp samt föra och följa matematiska resonemang.
A Kravnivå 2/3
Delprov B,
Har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp. Kan välja och använda lämpliga matematiska metoder och konstruera enkla geometriska objekt.
B Kravnivå 9/15
Delprov C
Kan formulera och lösa problem med hjälp av lämpliga matematiska metoder. Kan lösa enkla rutinuppgifter och beskriva sitt tillvägagångssätt.
C Kravnivå 9/14
Delprov D
Välja och använda lämpliga matematiska metoder, formulera och lösa problem genom att använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
D Kravnivå 9/14
Delprov E
Kan välja och använda fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och rutinuppgifter. Kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten.
E Kravnivå 10/15
Delprov F
Kan vid addition och subtraktion 0-200 välja och använda skriftliga räknemetoder, kan beskriva tillvägagångssätt och beskriva tals inbördes relation.
F Kravnivå F1: 9/13 F2: 8/12
Delprov G
Visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform och kan lösa problem i elevnära situationer genom att välja en strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
G Kravnivå G1: 6/9 G2: 9/12
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: