Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Våren

Skapad 2016-04-26 12:15 i Bäckagårdsskolan Halmstad
Grundskola 1 NO (år 1-3)

Analysförmågan Du kommer få öva på att jämföra att se likheter och skillnader mellan de olika ryggradsdjuren samt mellan olika trädarter. Du kommer få visa att du lärt dig detta genom att sortera djurbilder och trädbilder.
Du kommer även att få träna på att jämföra och visa på samband mellan hur växter mår med eller utan ljus och vatten (del av fotosyntesen).
Kommunikativa förmågan Du kommer få öva på att beskriva djurs och växters livscykler så att dina kamrater förstår.
Förmågan att hantera information Du kommer få öva på att undersöka fröets utveckling genom att följa klassens sådda frö till fullvuxen planta. Du kommer även att kunna använda bilder på djurs och växters livscykler för att berätta om och förstå hur utvecklingen hänger samman.
Begreppsförmågan Du kommer få öva på att förstå och använda dig av viktiga begrepp (ord) som tillhör arbetsområdet. Vi kommer att lära oss vad orden betyder och träna oss på att använda orden när vi pratar och skriver.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
ANALYSFÖRMÅGA
-jämföra (se likheter och skillnader)
 • NO  1-3
 • NO   3
Du kan till viss del jämföra (se likheter och skillnader mellan) de olika ryggradsdjuren samt de olika trädarterna.
Du visar att du kan jämföra (se likheter och skillnader mellan) de olika ryggradsdjuren samt de olika trädarterna.
Du visar att du kan jämföra (se likheter och skillnader mellan) de olika ryggradsdjuren samt de olika trädarterna på flera olika sätt.
KOMMUNIKATIVA FÖRMÅGAN
-beskriva
 • NO  1-3
 • NO   3
Du kan till viss del beskriva djurs och växters livscykler så att dina kamrater förstår.
Du visar att du kan beskriva djurs och växters livscykler så att dina kamrater förstår.
Du visar att du kan beskriva samt resonera kring djurs och växters livscykler så att dina kamrater förstår.
FÖRMÅGA ATT HANTERA INFORMATION
-undersöka, använda
 • Sv  1-3
 • NO  1-3
 • NO  1-3
 • NO  1-3
 • NO   3
 • NO   3
 • NO   3
Du kan med viss hjälp undersöka ett frös utveckling till färdig planta. Du visar även till viss del att du kan använda bilder på djurs och växters livscykler för att berätta om och förstå hur utvecklingen hänger samman.
Du visar att du kan undersöka ett frös utveckling till färdig planta. Du visar även att du kan använda bilder på djurs och växters livscykler för att berätta om och förstå hur utvecklingen hänger samman.
BEGREPPSLIG FÖRMÅGA
-förstå och använda begrepp
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
 • Sv   3
Du visar att du till viss del förstår och använder dig av viktiga begrepp (ord) som tillhör arbetsområdet.
Du visar att du förstår och använder dig av viktiga begrepp (ord) som tillhör arbetsområdet.
Du visar att du förstår och använder dig av viktiga begrepp (ord) som tillhör arbetsområdet. Du använder även begreppen i olika eller nya sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: