Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationella prov Engelska B1, B2 samt C

Skapad 2016-04-26 14:19 i Österslättsskolan Karlshamn
Sammanställning av Resultat på Nationella Prov i Engelska, Läsförståelse, Hörförståelse samt Uppsats. Resultaten är satte enligt Nationella provens rikstäckande bedömningsmall och uppsatsen är, dessutom, rättad i samråd med andra lärare i Karlshamns kommun.
Grundskola 9 Engelska

"De nationella proven ska framförallt fungera som en avstämningspunkt i slutet av en årskurs och visa vilka kvaliteter eleven har i sina kunskaper i de ämnen där proven genomförs.
De nationella proven kan även användas som en del i den bedömning för lärande som är en del av undervisningen. Provresultaten ger god information om vilka kunskaper som utgör styrkor och vilka kunskaper som eleven genom undervisningen behöver utveckla mer." - Skolverket

Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Ny nivå
Ny nivå
Delprov B1 - Läsa och förstå
I detta delprov förekommer olika texttyper. Eleverna besvarar frågor genom att formulera kortare eller längre svar på engelska eller genom att välja bland olika svarsalternativ. Ibland ingår det texter med luckor att fylla i. En annan uppgiftstyp består av texter som ska matchas med rätt beskrivning av innehållet i de olika texterna.
Enligt nationella provens rättningsmall har eleven inte fått tillräckligt många poäng för att uppnå ett E.
Enligt nationella provens rättningsmall har eleven uppnått poäng motsvarande ett E.
Enligt nationella provens rättningsmall har eleven uppnått poäng motsvarande ett D.
Enligt nationella provens rättningsmall har eleven uppnått poäng motsvarande ett C.
Enligt nationella provens rättningsmall har eleven uppnått poäng motsvarande ett B.
Enligt nationella provens rättningsmall har eleven uppnått poäng motsvarande ett A.
Delprov B 2 - Lyssna och förstå
I detta delprov förekommer till exempel radioprogram, reportage, intervjuer och nyhetsinslag. Eleverna besvarar frågor antingen genom att formulera kortare eller längre svar på engelska eller genom att välja olika svarsalternativ. Delprovet kan också innehålla korta samtal där uppgiften är att matcha de olika samtalen med rätt beskrivning av vad de handlar om.
Enligt nationella provens rättningsmall har eleven inte fått tillräckligt många poäng för att uppnå ett E.
Enligt nationella provens rättningsmall har eleven uppnått poäng motsvarande ett E.
Enligt nationella provens rättningsmall har eleven uppnått poäng motsvarande ett D.
Enligt nationella provens rättningsmall har eleven uppnått poäng motsvarande ett C.
Enligt nationella provens rättningsmall har eleven uppnått poäng motsvarande ett B.
Enligt nationella provens rättningsmall har eleven uppnått poäng motsvarande ett A.
Delprov C - Skriva
Delprovet består av en skrivuppgift som ger eleverna möjlighet att visa sin förmåga att uttrycka sig i skrift. Instruktionerna erbjuder ett strukturerat stöd med förslag till innehåll samt ett antal punkter som bör tas upp. Läraren bedömer elevernas skriftliga förmåga och har hjälp av ett antal faktorer som talar om vad bedömningen ska inriktas på.
Enligt nationella provens bedömningshänvisningar har det ansetts att elevens skriftliga förmåga ej uppnår E-nivå.
Enligt nationella provens bedömningshänvisningar anses elevens skriftliga förmåga ligga på en E-nivå.
Enligt nationella provens bedömningshänvisningar anses elevens skriftliga förmåga ligga på en D-nivå.
Enligt nationella provens bedömningshänvisningar anses elevens skriftliga förmåga ligga på en C-nivå.
Enligt nationella provens bedömningshänvisningar anses elevens skriftliga förmåga ligga på en B-nivå.
Enligt nationella provens bedömningshänvisningar anses elevens skriftliga förmåga ligga på en A-nivå.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: