Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matris: Teknik åk 3, läsår 2016-2017

Skapad 2016-04-29 19:39 i Kollaskolan F-2 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 3 Teknik

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för teknik och förmåga att ta sig an tekniska utmaningar. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om tekniken i vardagen och förtrogenhet med ämnets specifika uttrycksformer och begrepp. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man kan lösa olika problem och uppfylla behov med hjälp av teknik. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla egna tekniska idéer och lösningar. Genom undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla förståelse för att teknisk verksamhet har betydelse för, och påverkar, människan, samhället och miljön. Vidare ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att utveckla tilltro till sin förmåga att bedöma tekniska lösningar.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Din förmåga att identifiera och analysera tekniska lösningar på årskursanpassad nivå.
Kan med stöd från pedagog beskriva enkla tekniska lösningar i vardagen och hur de fungerar.
Kan mycket enkelt beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och hur de fungerar.
Kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur de fungerar
Aspekt 2
Du använder för årskursen anpassade begrepp och uttrycksformer inom teknikområdet.
Med hjälp av ledande frågor och stöd från pedagog använder du enkla ord och begrepp.
Du använder mycket enkla ord och begrepp i rätt sammanhang.
Du använder enkla ord och begrepp i rätt sammanhang på ett naturligt sätt.
Aspekt 3
Du undersöker några vardagliga föremål på årskursanpassad nivå
Med stöd av pedagog undersöker du några vardagliga föremål.
Du undersöker hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar.
Du undersöker hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och kan förbättras.
Aspekt 4
Du konstruerar på en årskursanpassad nivå individuellt
Du genomför arbeten med stöd av pedagog. Du gör mycket enkla modeller med stöd från pedagog
Du påbörjar och slutför arbeten. Du gör enkla modeller.
Du genomför arbeten och prövar möjliga idéer till lösningar. Du gör utvecklade modeller
Aspekt 5
Du konstruerar på en årskursanpassad nivå i grupp.
Kan med stöd från gruppen och pedagog formulera och välja handlingsalternativ som leder arbetet framåt.
Bidrar delvis till att formulera och väljer delvis handlingsalternativ som leder arbetet i gruppen framåt
Du formulerar och väljer handlingsalternativ som med någon bearbetning leder arbetet i gruppen framåt.
Aspekt 6
Du samtalar om tekniska lösningar fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö på en årskursanpassad nivå.
Du kan med hjälp av pedagog samt ledande frågor delta i enkla samtal kring ämnet.
Du deltat i enkla samtal kring ämnet delvis med hjälp av ledande frågor.
Deltar i samtal kring ämnet och bidrar till att föra samtalet framåt.
Aspekt 7
Du dokumenterar arbetet på en årskursanpassad nivå.
Du genomför enkla dokumentationer i form av skisser, modeller eller texter med stöd från pedagog.
Du gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, bilder eller fysiska modeller.
Du gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, bilder eller fysiska modeller där syftet med arbetet framgår till viss del.
Aspekt 8
Du samtalar om hur tekniken har förändrats över tid på en årskursanpassad nivå.
Du kan med hjälp av pedagog samt ledande frågor delta i enkla samtal kring ämnet.
Du deltat i enkla samtal kring ämnet delvis med hjälp av ledande frågor.
Deltar i samtal kring ämnet och bidrar till att föra samtalet framåt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: