Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Träningsperioden/Hälsoanalys

Skapad 2016-05-01 18:45 i Läroverket Hudiksvall
Arbetsmoment: Träningsperiod och Hälsoanalys
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa

Dessa förmågor har övats under momentet:
Planera och sätt upp mål för egen träning Analysera och resonera kring din träningsperiod samt din hälsa i stort med hänsyn till faktorer som påverkar din hälsa, t.ex. kost, sömn, stress och träningsmängd.

F
E
Resonerat/beskrivit Till viss del
C
Relativt Väl/utvecklat
A
Väl Utvecklat
Upplevelse
Beskrivit HUR du tyckte träningsperioden var och berättat VARFÖR du tyckte som du gjorde.
Jag inte skrivit något alls
Motiverat i korthet din åsikt: bra, därför att.... svårt därför att.... det har gick ok, därför att....
Motiverat vidare ikring Varför du tyckte det gick bra, tråkigt, lärorikt e.dyl. t.ex. "jag tyckte det gick bra för min planeringsförmåga blev bättre och bättre. Jag tror det beror på att jag tog reda på vilka lokaler som jag kunde använda mig av och anpassade träningen därefter osv...." Ett tydligt resonemangkring VAD du lärt dig under perioden ska visas..
Resonerat i kring förväntningar inför och under träningsperioden t.ex. jag vill förbättra min hållning, teknik eller explosivitet mm... jag tycker att jag utvecklat min teknik därför att.... Berättat om Hinder/PlanB som uppstått under träningsperioden samt hur du löst dessa hinder och använt dig av en plan B. t.ex. "isen av mjuk en dag, så jag hade en reservplan, jag gick på gym istället och tränade gym, där tränade jag ..... därför att....." Önskescenariot - om jag fick göra om perioden igen, så skulle jag valt att göra .....x.... annorlunda/förbättrat mitt träningsupplägg för att få ett bättre tränings resultat.
Träningen
Mål Aktiviteter/träningtyp
Har inte skrivit något alls....
Mål: Jag hade som mål t.ex. kondition. jag gjorde fystester. Skrivit vilka aktiviteter som du använt under dina egna lektioner, t.ex. "jag har tränat innebandy.
Resonerat kring varför du valt dina aktiviteter under perioden t.ex. Jag valde intervall träning, bl.a. 20/10 Tabataintervaller för att träna upp min kondition, som var mitt mål under träningsperioden. Resonerat i korthet träningsresultatet på fystesterna. Hur gick det? Har resonerat kring träningens effekter istort. Hur har träningsperioden påverkat din hälsa t.ex. jag har blivit piggare, mer koncentrerad.
Resonerat kring ditt träningsresultat - hur kom det sig att jag förbättrade/försämrade mitt resultat. Gett förslag på förbättringsområden/förändringar i sin träning t.ex. teknik, tempo, valt av övningar etc. Resonerat ikring kortsiktiga eller långsiktiga effekter med att träna som du gjort/skulle gjort t.ex. jag har blivit piggare därför att.... Fakta: Visat att man fördjupat dina kunskaper om: -syreupptagningsförmåga, vad innebär det? - Visat att man förstått vad som händer i kroppen när vi tränar - Visat att man förstått vad som händer i kroppen när vi vilar. Resonerat ikring varför vi måste återhämtning mellan träningarna.
KOST
en av faktorerna som kan påverka vår träning och hälsa i stort.
Har inte skrivit något alls
Visat i sin text att man är medveten om sina måltider och skrivit dessa.
Skrivit om måltiderna, om måltidernas innehåll. Skrivit orsaken till att man äter just dessa måltider t.ex. " jag äter inte frukost, jag borde men jag hinner inte pga att jag är för trött på morgonen och har ingen aptit" Skrivit om effekterna som kan uppstå om man inte äter regelbundet under dagarna t.ex. om jag inte äter frukost påverkas min koncentration under förmiddagen, därför bör jag se till att jag hittar något att äta..."
Har fördjupat sin text ikring sina matvanor, visat detta tydligt. Fakta och fördjupat sig i: kolhydrater, protein och fettets funktion i kroppen och visat kopplingen mellan kost och träning. Visat tydliga och genomförbara förslag på förändringar i sin egen kosthållning för att få bästa effekt på sin hälsa i stort och för sin träning.
SÖMN / Mentala (psykiska)
en faktor som kan påverka vår träning och hälsa i stort.
har inte skrivit något om sömn/ den mentala inställningen i min text
Har skrivit något om sömn eller sina sömnvanor. hur den mentala inställningen varit under träningsperioden. Det har känts tungt därför att....
Har visat att man förstått och resonerat i kring betydelsen av att sova enligt rekommendationerna för antal timmar sömn, 8-10h sömn. Nämnt några konsekvenser av /effekter av sina sömnvanor. Nämnt vad som är viktigt för att lyckas med sin träning, gett något förslag på hur man kan arbeta med din inställning för ett bättre träningsresultat eller nå en bättre hälsa
Har fördjupat sin text ikring sina sömnvanor/mentala inställningen och visat detta tydligt med exempel. Fakta och fördjupat sig i sömnens/mentala betydelsen för vårt mående och kopplat det till träning och träningseffekter. Visat tydliga och genomförbara förslag på förändringar av sitt sömnbeteende/mentala inställning, detta för att få bästa effekt på sin hälsa i stort och för sin träning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: