Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rockens Historia + Blues

Skapad 2016-05-02 11:15 i Läroverket Hudiksvall
Grundskola 9 Musik

Det sista arbetet i musik i år 9 handlar om en berättelse med reflektioner om historiens påverkan på musiken och människorna och tvärtom. Dessutom en bluestext och ensemblespel i bluesform.

I "Jag - en berättelse från förr" har jag skrivit en berättelse om mitt liv som afrikan före slaveriet, som slav, som militär under amerikanska inbördeskriget eller som f.d slav efter befrielsen. Arbetet sambedöms med svensk-ämnet.

I "Blues" har jag skapat en egen bluestext samt spelat ETT av instrumenten slagverk, bas, ackordinstrument, melodiinstrument eller sång. Alla instrumentgrupper står med i matrisen men jag bedöms endast i ett. De övriga raderna är tomma.

"JAG - EN BERÄTTELSE FRÅN FÖRR"

E
C
A
Musikens betydelse nu och då
Jag kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Jag kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Jag kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhälle
Karaktärsdrag från genrer, epoker och kulturer
Jag kan i viss utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer
Jag kan i relativt hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer
Jag kan i hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer

"BLUES - TEXT OCH ENSEMBLESPEL"

E
C
A
Skapa
Jag kan, utifrån egna musikaliska idéer, pröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma en bluestext som har en i huvudsak fungerande form.
Jag kan, utifrån egna musikaliska idéer, pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma en bluestext som efter någon bearbetning har en fungerande form och karaktäristisk stil.
Jag kan, utifrån egna musikaliska idéer, pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma en bluestext som har en fungerande form och karaktäristisk stil
Instrumentspel - sång
Jag sjunger och följer då med viss säkerhet rytm och tonhöjd
Jag sjunger och följer då med relativt god säkerhet rytm och tonhöjd
Jag sjunger och följer då med god säkerhet rytm och tonhöjd
Instrumentspel - bas
Jag kan spela enkla basstämmor med viss tajming
Jag kan spela enkla basstämmor med relativt god tajming
Jag kan spela enkla basstämmor med god tajming
Instrumentspel - ackordinstrument
Jag kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med visst flyt
Jag kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med relativt gott flyt
Jag kan ackompanjera på ett ackordinstrument med passande karaktär och byter då ackord med gott flyt
Instrumentspel - melodiinstrument
Jag kan spela enkla melodier med viss tajming
Jag kan spela enkla melodier med relativt god tajming
Jag kan spela enkla melodier med god tajming
Insturmentspel - slagverk
Jag kan spela enkla slagverksstämmor med viss tajming
Jag kan spela enkla slagverksstämmor med relativt god tajming
Jag kan spela enkla slagverksstämmor med god tajming
Skicklighet på instrumentet
Jag sjunger eller spelar på något instrument i någon genre med delvis fungerande teknik och i viss mån passande karaktär.
Jag sjunger eller spelar på något instrument i någon genre med relativt väl fungerande teknik och passande karaktär.
Jag sjunger eller spelar på något instrument i någon genre med väl fungerande teknik och passande karaktär.
Musikaliskt uttryck
Jag kan bidra till att bearbeta och tolka musiken till ett musikaliskt uttryck
Jag kan bearbeta och tolka musiken till ett delvis personligt musikaliskt uttryck.
Jag kan bearbeta och tolka musiken till ett personligt musikaliskt uttryck
Musicerande
Jag anpassar i viss mån min stämma till helheten genom att lyssna och till viss del uppmärksamma vad som sker i musicerandet
Jag anpassar min stämma relativt väl till helheten genom att lyssna och i relativt hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet
Jag anpassar min stämma väl till helheten genom att lyssna och i hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: