Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matris VT2016

Skapad 2016-05-03 08:12 i Rönnbyskolan Västerås Stad
Generell bedömningsmatris för idrott & hälsa för alla moment vi gått igenom under HT2015
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa

Under VT2016 på idrotten har vi jobbat med lekar,spel och olika idrotter. Vi har jobbat med redskap, egna lektioner, puls, HLR och friidrott.

-
Uppnår ej kraven
E-nivå
C - Nivå
A-nivå
Delta
på vilket sätt eleven deltar i lekar, spel och olika idrotter
 • Idh
 • Idh
 • Idh  7-9
 • Idh  7-9
Har deltagit i för liten omfattning för att bli bedömd enligt avsedd förmåga
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.
Ansvarstagande
På vilket sätt sätt som eleven visar ansvar och omdöme i olika situationer under lektionen.
 • Idh
 • Idh
 • Idh  7-9
 • Idh  7-9
Har deltagit i för liten omfattning för att bli bedömd enligt avsedd förmåga
Deltar inte i alla moment och har ej rätt utrustning. Tar ej ansvar för det idrottsmaterial som används. Visar inte intresse för att utvecklas.
Deltar oftast i alla moment efter egen förmåga. Har för det mesta rätt utrustning. Tar delvis ansvar för det idrottsmaterial som används. Visar delvis intresse för att utvecklas.
Deltar aktivt i samtliga moment och har för aktiviteterna rätt personlig utrustning. Tar relativt stort ansvar för det idrottsmaterial som används. Visar relativt stort intresse för att utvecklas.
Deltar på en hög aktivitetsnivå i samtliga moment och har alltid rätt personlig utrustning. Tar stort ansvar för det idrottsmaterial som används. Visar stort intresse för att utvecklas. Ställer frågor och hjälper till så att undervisningen fungerar och hjälper andra elever på ett bra och respektfullt sätt.
Samarbete/regler
Hur väl eleven klarar av samarbete och regler under olika situationer.
 • Idh  7-9
 • Idh  7-9
Har deltagit i för liten omfattning för att bli bedömd enligt avsedd förmåga
Tar sällan hänsyn till sina kamrater och har svårt att följa uppgjorda regler.
Tar ofta hänsyn till kamrater och följer ofta uppgjorda regler och domslut.
Följer uppgjorda regler och domslut. Bidrar till att gruppen kan leka/spela självständigt.
Kan samarbeta med andra elever samt bidrar till att gruppen kan leka/spela självständigt genom att kompromissa, vara ödmjuk och visa respekt för att lösa koflikter.
Redskap
 • Idh  7-9
Har deltagit i för liten omfattning för att bli bedömd enligt avsedd förmåga
Du har haft svårt att delta och arbeta med övningarna efter egen förmåga.
Du har deltagit och arbetat med övningarna efter egen förmåga.
Du har visat bra kroppskontroll i genomförandet av redskapsövningar.
Du har visat mycket bra kroppskontroll i genomförandet av svårare redskapsövningar.
Puls
 • Idh
 • Idh  7-9
 • Idh  7-9
 • Idh  7-9
Har deltagit i för liten omfattning för att bli bedömd enligt avsedd förmåga.
Har ej tillräckliga kunskaper eller färdigheter inom området.
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna kan anpassar beroende på syftet med konditionsträningen.
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna kan anpassas beroende på syftet med konditionsträningen.
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna kan anpassas beroende på syftet med konditionsträningen.
Friidrott
 • Idh
 • Idh  7-9
 • Idh  7-9
 • Idh  E 9
 • Idh  E 9
 • Idh  C 9
 • Idh  C 9
 • Idh  A 9
 • Idh  A 9
Har deltagit i för liten omfattning för att bli bedömd enligt avsedd förmåga.
Har ej tillräckliga kunskaper eller färdigheter inom området.
Kan utföra rörelsemoment som möjliggör deltagande i olika friidrottsgrenar.
Kan utföra rörelsemoment i olika friidrottsgrenar på ett tekniskt korrekt sätt.
Kan utföra rörelsemoment i flera olika friidrottsgrenar på ett tekniskt korrekt sätt och kan utföra dessa i högt tempo och med god precision
HLR
 • Idh  7-9
Har ej tillräckliga kunskaper eller färdigheter inom området.
Har tillräckliga kunskaper och färdigheter inom området.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: