Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Massmedia, samhällskunskap

Skapad 2016-05-03 11:03 i Olandsskolan Östhammar
Massmedia, samhällskunskap
Grundskola 7 Samhällskunskap

Här en bedömningsmatris för arbetsområdet

F
E
C
A
Eleven har ännu inte uppnått kunskapskraven för betyget E
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur mediala strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband.
Eleven har goda kunskaper om ... beskriver då förhållandevis komplexa
Eleven har mycket goda kunskaper om... beskriver då komplexa samband
Eleven har ännu inte uppnått kunskapskraven för betyget E
I beskrivningarna kan eleven använda ord och begrepp som hör till arbetsområdet på ett enkelt sätt.
... fungerande sätt.
... väl fungerande sätt.
Eleven har ännu inte uppnått kunskapskraven för betyget E
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
... relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang ..
... väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang ...
Eleven har ännu inte uppnått kunskapskraven för betyget E
Eleven kan söka och förmedla nyheter samt göra en enkel nyhetsvärdering.
Som E men visar en god förståelse
Som E men visar en mycket god förståelse
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: