Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriftlig omdömesmatris SVENSKA för nyanlända, interimspråksutveckling.

Skapad 2016-05-04 13:46 i Norrbergsskolan Vaxholm Stad
En omdömesmatris som är en del av det skriftliga omdömet och visar var eleven befinner sig i sin språkutveckling. Den är avsedd för elever som ännu inte börjat följa kursplanen för svenska som andraspråk fullt ut.
Grundskola F – 9 Svenska som andraspråk
NYBÖRJARNIVÅ
MELLANNIVÅ
AVANCERAD NIVÅ
LÄSA
Läser mitt namn. Läser enkla ord. Det svenska ljudsystemet. Läser med bildstöd. Läsriktning.
Läser enkla meningar. Läser lättlästa fakta- och skönlitterära texter.
Läser enkla texter delvis med flyt.
FÖRSTÅ
Förstår med bildstöd. Förstår enkla ord och uttryck i närmiljön. Har viss kunskap om frågeord. Ser delvis kulturella skillnader och likheter.
Ordlistor och lexikon. Förstår instruktioner i flera led. Tolkar frågeord delvis korrekt. Ser kulturella skillnader och likheter.
Sätter egna ord på det jag har förstått Tolkar frågeord korrekt. Ser och reflekterar över kulturella skillnader och likheter. ”Läser” mellan raderna och förstår dolda budskap i enkla sammanhang.
SKRIVA
Skriver mitt namn. Formar bokstäver. Skrivriktning. Skriver enkla ord.
Skriver enkla meningar. Skriver enkla meningar med skiljetecken (gäller för åk 4-9).
Använder frågeord korrekt. Skriver enkel sammanhängande text med varierat ordförråd och innehåll (gäller för åk 4-9).
GRAMMATISKA KONSTRUKTIONER
Använder substantiv och verb i oböjda former. Använder rak ordföljd (SVO). Använder vanliga och enkla prepositioner. Använder personliga pronomen i subjektsform.
Försöker använda plural, bestämdhet. Försöker använda olika tempus. Använder adjektiv i oböjd form. Experimenterar med ordföljden i olika satser.
Försöker använda omvänd ordföljd. Använder varierade bisatser. Försöker använda negationer i bisatser.
TALA och MUNTLIGT PRESENTERA (uttal, betoning och prosodi)
Presenterar mig; säger mitt namn och var jag kommer ifrån mm. Härmar de svenska vokalljuden.
Talar så att andra oftast förstår mig.
Talar med flyt och har ett bra uttal.
SAMTALA
Försöker till viss del använda svenskan som vardagsspråk.
Vågar använda svenskan som vardagsspråk. Ordförrådet ökar.
Använder frågeord korrekt. Använder svenska som vardagsspråk.
SPRÅKLIGA STRATEGIER
Använder kroppsspråk/mimik. Bildstöd/rita. Interfererar - blandar språk. överanvänder kända ord.
Nybildar ord. Frågar och ber om hjälp. Ersätter ord med synonymer eller försöker förklara med andra ord.
Använder ordlistor och lexikon.

NYBÖRJARNIVÅ
MELLANNIVÅ
AVANCERAD NIVÅ
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: