Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kunskapskrav Samhällskunskap år 7-9

Skapad 2016-05-04 14:24 i Tullbroskolan Falkenberg
Kunskapskrav Samhällskunskap år 7-9
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap

Kunskapskrav Samhällskunskap år 7-9

Kunskapskrav Samhällskunskap 7-9

  • Sh   reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  • Sh   analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  • Sh   analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  • Sh   uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  • Sh   söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  • Sh   reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
E
C
A
Förmåga:
*reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar. *analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller.
Detta kunskapskrav har bedömts innevarande termin.
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Förmåga:
*reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar. *analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller. *analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv.
Detta kunskapskrav har bedömts innevarande termin.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom- och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom- och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom- och mellan olika samhällsstrukturer.
Förmåga:
*analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller.
Detta kunskapskrav har bedömts innevarande termin.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Förmåga:
*reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar.
Detta kunskapskrav har bedömts innevarande termin.
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av- och påverkar varandra.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av- och påverkar varandra.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av- och påverkar varandra.
Förmåga:
*reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar. *reflektera över mänskliga rättigheter, samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser
Detta kunskapskrav har bedömts innevarande termin.
Eleven beskriver enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven beskriver förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven beskriver komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Förmåga:
*uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv. *reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar.
Detta kunskapskrav har bedömts innevarande termin.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Förmåga:
*uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv. *reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar. *analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv.
Detta kunskapskrav har bedömts innevarande termin.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Förmåga:
*reflektera över mänskliga rättigheter, samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
Detta kunskapskrav har bedömts innevarande termin.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Ny aspekt
*reflektera över mänskliga rättigheter, samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
Detta kunskapskrav har bedömts innevarande termin.
Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna, samt deras särställning och rättigheter.
Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna, samt deras särställning och rättigheter.
Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna, samt deras särställning och rättigheter.
Ny aspekt
*analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller. *uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv.
Detta kunskapskrav har bedömts innevarande termin.
Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer.
Eleven har goda kunskaper om demokratiska värden och processer.
Eleven har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer.
Ny aspekt
*analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller. *uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv. *reflektera över mänskliga rättigheter, samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
Detta kunskapskrav har bedömts innevarande termin.
Eleven visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former av gemensamt beslutsfattande.
Eleven visar det genom att föra utvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former av gemensamt beslutsfattande.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former av gemensamt beslutsfattande.
Ny aspekt
*söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet.
Detta kunskapskrav har bedömts innevarande termin.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt.
Ny aspekt
*söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet.
Detta kunskapskrav har bedömts innevarande termin.
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: