Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik år 6 utifrån Lgr11

Skapad 2016-05-09 10:20 i Toråsskolan 4-9 Skall avslutas Kungsbacka Förskola & Grundskola
Kunskapskraven i fysik Lgr11 utifrån exempel på förmågorna granska, kommunicera, ta ställning, undersöka, beskriva och förklara.
Grundskola 6 Fysik NO (år 1-3)

Exmepel på att kunna granska och motivera

-Jag kan berätta om hur seriekopplingar och parallellkoppling påverkar en lampa. - Jag kan berätta om hur jag tror att ögat fungerar i mörker. - Jag kan söka och värdera information och argumentera för och emot några olika energikällor och färdmedel. - Jag kan motivera mina klädval för olika väder.
Ej godkänd behöver stöttning.
E
C
A
Kunskapskrav Lgr11
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som (...) .
Eleven kan inte samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
....till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
...som för samtalen och diskussionerna framåt.
...för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Kunskapskrav Lgr11
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för (...).
Eleven kan inte söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för inte enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
...enkla
...utvecklade
...välutvecklade
Kunskapskrav Lgr11
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med (...) anpassning till sammanhanget.
Eleven kan inte använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
...viss
...relativt god
...god

Exempel på att kunna undersöka

- Jag planera en undersökning, ge tips på förbättringar och jämföra resultaten från en undersökning kring: - vad som leder ström, - magneter, - kraft och rörelse. - och dessutom redogöra för elsäkerhet. - Jag kan göra rättvisa tester och jämföra mina resultat med andras.
Ej godkänd behöver stöttning.
E
C
A
Kunskapskrav Lgr11
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även (...).
Eleven kan inte genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och kan inte bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
...bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
...formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
...formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Kunskapskrav Lgr11
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och (...).
I arbetet kan inte eleven använda utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
...i huvudsak fungerande sätt.
...ändamålsenligt sätt
....ändamålsenligt och effektivt sätt.
Kunskapskrav Lgr11
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då (...).
Eleven kan inte jämföra sina och andras resultat och för inte enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på och bidrar inte till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
...enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
...utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
...välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
Kunskapskrav Lgr11
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven kan inte göra enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
...enkla
...utvecklade
...välutvecklade

Exempel på att beskriva och förklara

- Jag kan ge exempel på föremål som drivs med elektricitet, olika användningsområden och beskriva hur man gjorde innan elen fanns. - Jag kan beskriva: - magneters funktion, vad attraherar och repellerar betyder, - hur ljud färdas i luften och vilka material som isolerar ljud, - några ljuskällor, hur skuggor faller och hur ögat nås av ljuset, - hur energin förändras i kraft och rörelse, - hur himlakropparna rör sig och hur dag, månad och årstider uppkommer, - hur några upptäckter har påverkat våra liv,
Ej godkänd behöver stöttning.
E
C
A
Kunskapskrav Lgr11
Eleven har (...) kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att (...) .
Eleven har inte grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att inte ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
...grundläggande ...ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
... goda ... förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp.
...mycket goda ... förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
Kunskapskrav Lgr11
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven inte relatera till några samband i människokroppen.
...enkla och till viss del
...utvecklade och relativt väl
...välutvecklade och väl
Kunskapskrav Lgr11
Eleven kan också (...) energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Eleven kan inte beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
...beskriva och ge exempel på
...förklara och visa på något enkelt samband mellan
...förklara och visa på olika enkla samband mellan
Kunskapskrav Lgr11
Dessutom (...) himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för enkla resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
Eleven beskriver inte och ger inte exempel på himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för enkla resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
...beskriver eleven och ger exempel på
...förklarar eleven och visar på samband kring
...förklarar eleven och visar på mönster i
Kunskapskrav Lgr11
Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor. (samma krav för e, c och A)
Eleven kan inte berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: