Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi år 6 utifrån Lgr11

Skapad 2016-05-09 11:00 i Toråsskolan 4-9 Skall avslutas Kungsbacka Förskola & Grundskola
Kunskapskraven i kemi Lgr11 utifrån exempel på förmågorna granska, kommunicera, ta ställning, undersöka, beskriva och förklara.
Grundskola 6 NO (år 1-3) Kemi

Exmepel på att kunna granska och motivera

-Jag kan beskriva; - fördelar med återvinning, - för- och nackdelar med olika förpackningar, - vad som är farliga burkar på hyllan, - vad som är rätt och fel om luft, - hur lösningar och blandningar påverkar till exempel flytförmågan, - Jag kan utifrån en given text ge exempel på vad vi kan göra åt försurningen. - Jag kan argumentera för, - hållbar utveckling, - vad som är en bra måltid, - för- och nackdelar med ekologisk mat, - några upptäckter som gjort skillnad.
Ej godkänd behöver stöttning.
E
C
A
Kunskapskrav Lgr11
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som (...).
Eleven kan inte samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och ställer inte frågor och framför inte och bemöter inte åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
....till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
...som för samtalen och diskussionerna framåt.
...för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Kunskapskrav Lgr11
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för (...) resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan inte söka naturvetenskaplig information och använder inte olika källor och för inte enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
...enkla
...utvecklade
...välutvecklade
Kunskapskrav Lgr11
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan inte använda informationen i diskussioner för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
...viss
...relativt god
...god

Exempel på att kunna undersöka

- Jag laborera på ett säkert sätt och ge tips kring säkerhet. - Jag kan förklara vad som händer när en papperstuss i ett upp-och nedvänt glas stoppas ned i vatten. - Jag kan beskriva vad som krävs för att göra ett rättvist test. - Jag kan planera ett test för att ta reda på vilken sockerbit (sockerbitar tillverkade av olika sorters framställt socker) som löser sig snabbast. - Jag kan ge förslag på hur ett test kan förbättras, och göra jämförelser mellan olika test.
Ej godkänd behöver stöttning.
E
C
A
Kunskapskrav Lgr11
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även (...).
Eleven kan inte genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och bidra inte till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
...bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
...formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
...formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Kunskapskrav Lgr11
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och (...).
I arbetet använder eleven inte utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
...i huvudsak fungerande sätt.
...ändamålsenligt sätt
....ändamålsenligt och effektivt sätt.
Kunskapskrav Lgr11
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då (...).
Eleven kan inte jämföra sina och andras resultat och för inte enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar inte till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
...enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
...utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
...välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
Kunskapskrav Lgr11
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven kan inte göra enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
...enkla
...utvecklade
...välutvecklade

Exempel på att beskriva och förklara

- Jag kan beskriva: - olika ämnen och deras egenskaper, - atomer och molekyler, - hur man sopsorterar och varför, - fast, flytande och gasform, - lufttryck, - rening av luft och vatten, - hur lösningar kan delas upp igen, - vad som är och inte är en kemisk reaktion, - hur kemiska reaktioner påverkar naturen, - hur fotosyntesen och cellandning fungerar, - hur man fick maten att hålla sig färsk förr i tiden, - hur några upptäckter har påverkat våra liv.
Ej godkänd behöver stöttning.
E
C
A
Kunskapskrav Lgr11
Eleven har (...) kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att (...).
Eleven har inte grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och kan inte ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
...grundläggande ...ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
... goda ... förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp.
...mycket goda ... förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.
Kunskapskrav Lgr11
Eleven kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
Eleven kan inte föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relaterar inte detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
...enkla
...utvecklade
...välutvecklade
Kunskapskrav Lgr11
(...) underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
Eleven kan inte ge enkla och till viss del underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter och eleven kan inte relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
... I enkla och till viss del
...I utvecklade och relativt väl
...I välutvecklade och väl
Kunskapskrav Lgr11
Dessutom kan eleven berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor. (samma krav för e, c och A)
Eleven kan inte berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: