Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PROV2. Del2(A).vt16. (MaX)

Skapad 2016-05-12 13:16 i Streteredsskolan Mölndals Stad
Utvärdering av resultatet på provet.
Grundskola 9 Matematik

BEGREPP

Hur eleven kan använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
Inte visat
Grundläggande
God
Mycket god
Uppgift 1
Vad för slags diagram visas?
Har grundläggande kunskaper och kan beskriva dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Har goda kunskaper och kan beskriva dem på ett fungerande sätt.

LÄGESMÅTT MEDELVÄRDE, MEDIAN, TYPVÄRDE
Inte visat
Grundläggande
God
Mycket god
Uppgift 3a
Typvärde
Har grundläggande kunskaper och kan beskriva dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Har goda kunskaper och kan beskriva dem på ett fungerande sätt.
Uppgift 3b
Median
Har grundläggande kunskaper och kan beskriva dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Har goda kunskaper och kan beskriva dem på ett fungerande sätt.
Uppgift 6 & 9
Medelvärde
Har grundläggande kunskaper och kan beskriva dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Har goda kunskaper och kan beskriva dem på ett fungerande sätt.

PROBLEMLÖSNING och METODER

Hur eleven väljer och använder lämpliga matematiska metoder och strategier för att göra beräkningar och lösa problem med hjälp av matematik, Hur eleven genomför procedurer och beräkningar. Hur eleven tolkar resultat och drar slutsatser. Hur eleven värdera valda strategier och metoder,
Inte visat
Grundläggande
God
Mycket god

DIAGRAM/TABELL Tolka diagram/tabell
Inte visat
Grundläggande
God
Mycket god
Uppgift 2
Hur många millimeter mer regn föll på torsdag än på måndag?
Påbörjat lösningen
Löser delvis problemet.
Löser hela problemet och ger ett korrekt svar.
Uppgift 6
Tabellen visar resultatet av tärningskast. beräkna medelvärdet.
Påbörjat lösningen.
Löser delvis problemet.
Löser hela problemet och ger ett korrekt svar.

STRÄCKA-TID-HASTIGHET
Inte visat
Grundläggande
God
Mycket god
Uppgift 5
Vilken är medelhstigheten om man cyklar 8n km på en kvart?
Påbörjat lösningen.
Löser delvis problemet.
Löser hela problemet och ger ett korrekt svar.
Uppgift 7
Hur lång tid tar det att köra 28 mil om man kör med medelhastigheten 80 km/h?
Påbörjat lösningen.
Löser delvis problemet.
Löser hela problemet och ger ett korrekt svar.

MÖNSTER

Inte visat
Grundläggande
God
Mycket god
Uppgift 4
Vilket är nästa tal i talföljden? 5 10 20 35 55 ?
Påbörjat lösningen.
Löser delvis problemet.
Löser hela problemet och ger ett korrekt svar.
Uppgift 9
Studera talföljden! Beräkna medelvärdet av de 100 första talen i talföljden. -1 3 -5 7 -9 11 ? (✳︎)
Påbörjat lösningen.
Löser delvis problemet.
Löser hela problemet och ger ett korrekt svar.
Uppgift 8
För en tredjedel av sina sparpengar köpte Emma en Cd-spelare. Samtidigt köpte hon tre CD-skivor som kostade 175 kr styck. Emma hade då sammanlagt gjort av med 1 975 kr. Hur mycket hade Emma sparat? (✳︎)
Påbörjat lösningen.
Löser delvis problemet.
Löser hela problemet och ger ett korrekt svar.

KOMMUNIKATION

Kvaliteten på elevens redovisning. Hur eleven använder matematiska uttrycksformer (språk och representation). Hur eleven för och följer matematiska resonemang. Hur eleven argumenterar och redogör för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Inte visat
Grundläggande
God
Mycket god
Uppgift 4
Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen är välstruktuerad och tydlig och leder fram till ett korrekt svar. Det matematiskt språket och terminologi är relevant .
Uppgift 5
Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen är välstruktuerad och tydlig och leder fram till ett korrekt svar. Det matematiskt språket och terminologi är relevant .
Uppgift 6
Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen är välstruktuerad och tydlig och leder fram till ett korrekt svar. Det matematiskt språket och terminologi är relevant .
Uppgift 7
Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen är välstruktuerad och tydlig och leder fram till ett korrekt svar. Det matematiskt språket och terminologi är relevant .
Uppgift 8
Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen är välstruktuerad och tydlig och leder fram till ett korrekt svar. Det matematiskt språket och terminologi är relevant .
Uppgift 9
Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen är välstruktuerad och tydlig och leder fram till ett korrekt svar. Det matematiskt språket och terminologi är relevant .
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: