Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Laboration

Skapad 2016-05-13 10:25 i Tågaborgsskolan Helsingborg
En matris för laborationer och laborationsrapporter.
Grundskola 4 – 6

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Aspekt 1
Genomföra laborationer och fältstudier
  • Bi  C 6
Du behöver mycket hjälp för att förstå instruktionen.
Du kan starta arbetet på egenhand, men ställer frågor för att komma vidare.
Du genomför uppgiften på egenhand.
Du genomför uppgiften på egenhand och gör förbättringar och ställer utvecklade frågor utifrån arbetet.
Aspekt 2
Använder utrustningen på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  • Bi  A 6
Du använder inte utrustningen på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Du använder till största del utrustningen på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Du använder utrustningen på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Aspekt 3
Du kan jämföra ditt resultat med andras resultat.
  • Bi  A 6
Du har svårt att hitta likheter och skillnader mellan din undersökning och andras undersökningar.
Du hittar någon likhet eller skillnad mellan din undersökning och andras undersökningar.
Du hittar flera likheter och skillnader mellan din undersökning och andras undersökningar.
Du hittar flera likheter och skillnader mellan din undersökning och andras undersökningar och för utvecklade resonemang kring dessa.
Aspekt 4
Du ger förslag på hur undersökningen kan förbättras.
  • Bi  A 6
Du ger inga förslag på förbättringar.
Du ger något förslag på förbättring.
Du ger flera förslag på förbättringar.
Du ger flera utvecklade förslag på förbättringar.
Aspekt 5
Du dokumenterar det du undersökt med en laborationsrapport som innehåller text och bilder eller tabeller.
  • Ke  A 6
Du gör ingen laborationsrapport.
Du gör en enkel laborationsrapport som har med hypotes, resultat eller slutsats.
Du gör en laborationsrapport som innehåller de viktigaste delarna: hypotes, resultat, arbetsgång och slutsats.
Du gör en detaljerad och utvecklad laborationsrapport som innehåller de viktigaste delarna: hypotes, resultat, arbetsgång och slutsats.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: