Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik - Ett kraftfullt avsnitt - åk 8, vt16

Skapad 2016-05-13 15:38 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 8 Fysik Teknik
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 2,5
Nivå 3
Nivå 3,5
Nivå 4
Fakta- och begreppsförståelse
Använda kunskaper i fysik och teknik för att förklara olika frågor i vår vardag samt för att beskriva och förklara samband i vardagen och samhället. Du gör detta med hjälp av naturvetenskapens begrepp, modeller och teorier.
Du saknar tillräckligt med grundläggande kunskap om området "Ett kraftfullt avsnitt" och hur allt hänger ihop för att kunna beskriva och förklara i rätta sammanhang.
Du har baskunskaper om området "Ett kraftfullt avsnitt" och hur allt hänger ihop för att kunna beskriva och förklara på ett ganska bra de frågor du ställs inför. Du visar det genom att förklara hur saker hänger ihop på ett ganska bra sätt samt att du använder dig av naturvetenskapens begrepp, modeller och teorier i dina svar på ett ganska bra sätt.
Du har goda kunskaper om området "Ett kraftfullt avsnitt" och kan beskriva och förklara på ett bra sätt de frågor du ställs inför. Du visar det genom att förklara hur saker hänger ihop på ett utvecklat sätt samt att du använder dig av naturvetenskapens begrepp, modeller och teorier i dina svar på ett bra sätt.
Du har mycket goda kunskaper om området "Ett kraftfullt avsnitt" och kan beskriva och förklara på ett mycket bra sätt de frågor du ställs inför. Du visar det genom att förklara hur saker hänger ihop på ett välutvecklat sätt samt att du använder dig av naturvetenskapens begrepp, modeller och teorier i dina svar på ett mycket bra sätt.
Centrala upptäckter
Beskriva naturvetenskapliga upptäckter inom området "Ett kraftfullt avsnitt" och deras betydelse för oss människor och våra levnadsvillkor
Du saknar tillräcklig förmåga att ge exempel och beskriva någon/några naturvetenskapliga upptäckter inom området "Ett kraftfullt avsnitt" och hur dessa påverkar varandra samt på vilket sätt den/de är viktiga för hur vi människor lever.
Du kan ge exempel och beskriva någon/några naturvetenskapliga upptäckter inom området "Ett kraftfullt avsnitt" och på vilket sätt den/de är viktiga för hur vi människor lever.
Du kan ge exempel och förklara hur några naturvetenskapliga upptäckter inom området "Ett kraftfullt avsnitt" hänger ihop och på vilka sätt de är viktiga för hur vi människor lever.
Du kan förklara och komma fram till allmänna slutsatser om några naturvetenskapliga upptäckter inom området "Ett kraftfullt avsnitt" och på vilka sätt de är viktiga för hur vi människor lever.
Fysikens upptäckter --> tekniska föremål
Förstå kopplingen mellan naturvetenskapliga upptäckter och möjligheten att utveckla olika tekniska föremål och ge exempel på drivkrafter bakom utvecklingen samt hur vår vardag påverkas av detta, fördelar/nackdelar.
Du saknar tillräcklig förmåga att förstå kopplingen mellan naturvetenskapliga upptäckter och möjligheten att utveckla olika tekniska föremål.
Du kan ge exempel och beskriva någon kopplingar mellan naturvetenskapliga upptäckter och möjligheten att utveckla olika tekniska föremål på ett ganska bra sätt.
Du kan ge exempel och förklara några kopplingar mellan naturvetenskapliga upptäckter och möjligheten att utveckla olika tekniska föremål på ett bra sätt.
Du kan förklara och komma fram till allmänna slutsatser om några naturvetenskapliga upptäckter och möjligheten att utveckla olika tekniska föremål på ett mycket bra sätt.
Trafiksäkerhet
Koppla ihop arbetsområdet "Ett kraftfullt avsnitt" med trafiksäkerhet och ger exempel samt beskriver/förklarar dessa.
Du saknar tillräcklig förmåga att koppla ihop arbetsområdet med trafiksäkerhet då exempel saknas.
Du kan koppla ihop arbetsområdet med trafiksäkerhet på ett ganska bra sätt genom att ge några exempel.
Du kan koppla ihop arbetsområdet med trafiksäkerhet på ett bra sätt genom att ge några exempel och beskriva dessa på ett bra sätt.
Du kan koppla ihop arbetsområdet med trafiksäkerhet genom att ge några exempel och förklara dessa ingående på ett mycket bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: