Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Visad kunskap Franska M2 - vt 16

Skapad 2016-05-17 20:44 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Matrisen bygger på kunskapskraven i Lgr 11 men är uppdelade för att enklare bli "klickbara".
Grundskola 6 – 9 Moderna språk - språkval

Vissa fält är inte ifyllda. Det beror på att vi ännu inte jobbat med det området.

LYSSNA

På väg
Grundläggande nivå
Utvecklad nivå
Välutvecklad nivå
Lyssna och förstå
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Visa förståelse
Du kan beskriva och kommentera innehållet i talat språk på ett enkelt sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett ganska bra sätt.
Du kan beskriva och kommentera innehållet och detaljer i talat språk på ett enkelt sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett bra sätt.
Du kan beskriva och kommentera innehållet och detaljer i talat språk på ett utvecklat sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett mycket bra sätt.
Använda strategier
Du kan välja och använda någon metod/strategi för att lättare förstå innehållet när du lyssnar.
Du kan välja och använda några metoder/strategier för att lättare förstå innehållet när du lyssnar.
Du kan välja och använda några metoder/strategier för att lättare förstå innehållet när du lyssnar.
Använda material i egen produktion och interaktion
Du kan välja bland talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Du kan välja bland talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion
Du kan välja bland talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.

LÄSA

På väg
Grundläggande nivå
Utvecklad nivå
Välutvecklad nivå
Läsa och förstå
Du kan förstå det viktigaste innehållet i enkla texter som handlar om saker du känner till.
Du kan förstå det viktigaste innehållet i enkla texter om saker du känner till. Du förstår tydliga detaljer i texterna.
Du kan förstå det innehållet i enkla texter om saker du känner till. Du förstår viktiga detaljer i texterna.
Visa förståelse
Du kan beskriva och kommentera innehållet i texter på ett enkelt sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett ganska bra sätt.
Du kan beskriva och kommentera innehållet och detaljer i texter på ett enkelt sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett bra sätt.
Du kan beskriva och kommentera innehållet och detaljer i texter på ett utvecklat sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett mycket bra sätt.
Använda strategier
Du kan välja och använda någon metod/strategi för att lättare förstå innehållet när du läser.
Du kan välja och använda några metoder/strategier för att lättare förstå innehållet när du läser.
Du kan välja och använda några metoder/strategier för att lättare förstå innehållet när du läser.
Använda material i egen produktion och interaktion
Du kan välja bland texter av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Du kan välja bland texter av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Du kan välja bland texter av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.

SKRIVA

På väg
Grundläggande nivå
Utvecklad nivå
Välutvecklad nivå
Formulera sig i skrift
Du kan uttrycka dig enkelt och begripligt med fraser och meningar när du skriver olika texter.
Du kan uttrycka dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande när du skriver olika texter.
Du kan uttrycka dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande när du skriver olika texter.
Skriftlig interaktion
Du kan uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar när du skriver till andra.
Du kan uttrycka dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar när du skriver till andra.
Du kan uttrycka dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation när du skriver till andra.
Bearbeta språket
Du kan göra några enkla förbättringar av dina redovisningar så att de blir tydligare och mer varierade.
Du kan göra enkla förbättringar av dina redovisningar så att de blir tydligare och mer varierade.
Du kan göra enkla förbättringar av dina redovisningar så att de blir tydligare och mer varierade.
Använda språkliga strategier
Du kan välja och använda någon metod/strategi som gör att du lättare förstår och bli förstådd när du skriver till andra.
Du kan välja och använda några metoder/strategier som gör att du lättare förstår och bli förstådd när du skriver till andra.
Du kan välja och använda flera metoder/strategier som gör att du lättare förstår och bli förstådd när du skriver till andra.

TALA OCH SAMTALA

På väg
Grundläggande nivå
Utvecklad nivå
Välutvecklad nivå
Formulera sig i muntliga framställningar och visa språklig säkerhet
Du kan uttrycka dig enkelt och begripligt med fraser och meningar när du gör olika muntliga redovisningar.
Du kan uttrycka dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande när du gör olika muntliga redovisningar.
Du kan uttrycka dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande när du gör olika muntliga redovisningar.
Bearbeta språket
Du kan göra några enkla förbättringar av dina redovisningar så att de blir tydligare och mer varierade.
Du kan göra enkla förbättringar av dina redovisningar så att de blir tydligare och mer varierade.
Du kan göra enkla förbättringar av dina redovisningar så att de blir tydligare och mer varierade.
Formulera sig i muntlig interaktion/ Samtala
Du kan uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar när du pratar med andra.
Du kan uttrycka dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar när du pratar med andra.
Du kan uttrycka dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar när du pratar med andra. Du anpassar dig också på något sätt till dem som lyssnar, till budskapet och till situationen.
Använda språkliga strategier
Du kan välja och använda någon metod/strategi som gör att du lättare förstår och bli förstådd när du pratar med andra.
Du kan välja och använda några metoder/strategier som gör att du lättare förstår och bli förstådd när du pratar med andra.
Du kan välja och använda flera metoder/strategier som gör att du lättare förstår och bli förstådd när du pratar med andra.

REALIA

På väg
Grundläggande nivå
Utvecklad nivå
Välutvecklad nivå
Kommentera och jämföra livsvillkor, sociala och kulturella företeelser
Du kan kommentera på ett enkelt sätt hur man lever och vad man gör i länder där man pratar språket. Du jämför det på ett enkelt sätt med vad du varit med om och vad du kan.
Du kan kommentera på ett enkelt sätt hur man lever och vad man gör i länder där man pratar språket. Du jämför det på ett enkelt sätt med vad du varit med om och vad du kan.
Du kan kommentera på ett utvecklat sätt hur man lever och vad man gör i länder där man pratar språket. Du jämför det på ett enkelt sätt med vad du varit med om och vad du kan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: