Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Brunnsåker Matematik Vt åk 7

Skapad 2016-05-19 07:51 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Matris för bedömning
Grundskola 7 Matematik

Problemlösning

  • Ma   formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
Ej bedömt
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Lösa problem
Du kan lösa matematiska problem på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemet.
Du kan lösa matematiska problem på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemet.
Du kan lösa matematiska problem på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemet.

Kommunikation

  • Ma   använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Ej bedömt
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Bråk och procent
Du kan beskriva ditt tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då -symboler -algebraiska uttryck -formler -grafer -funktioner med viss anpassning till problemet.
Du kan beskriva ditt tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då -symboler -algebraiska uttryck -formler -grafer -funktioner med förhållandevis god anpassning till problemet.
Du kan beskriva ditt tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då -symboler -algebraiska uttryck -formler -grafer -funktioner med god anpassning till problemet.
Algebra
Du kan beskriva ditt tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då -symboler -algebraiska uttryck -formler -grafer -funktioner med viss anpassning till problemet.
Du kan beskriva ditt tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då -symboler -algebraiska uttryck -formler -grafer -funktioner med förhållandevis god anpassning till problemet.
Du kan beskriva ditt tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då -symboler -algebraiska uttryck -formler -grafer -funktioner med god anpassning till problemet.

Begrepp

  • Ma   använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
Ej bedömt
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Bråk och Procent
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Algebra
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett i relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Beskriva begrepp
Du kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
Begreppens relation
Du växlar mellan olika uttrycksformer samt för enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Du växlar mellan olika uttrycksformer samt för utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Du växlar mellan olika uttrycksformer samt för välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Metod

  • Ma   välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
Ej bedömt
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Bråk och procent
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget och lösa rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget och lösa rutinuppgifter med gott resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget och lösa rutinuppgifter med mycket gott resultat.
Algebra
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget och lösa rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget och lösa rutinuppgifter med gott resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget och lösa rutinuppgifter med mycket gott resultat.

Resonemang

  • Ma   föra och följa matematiska resonemang, och
Ej bedömt
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tillvägagångssätt
I redovisningar och diskussioner för och följer du matematiska resonemang på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer du matematiska resonemang på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer du matematiska resonemang på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar och breddar dem.
Rimlighet
I redovisningar och diskussioner för och följer du matematiska resonemang på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer du matematiska resonemang på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer du matematiska resonemang på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar och breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: