Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska låttexter och textförfattare, presentation

Skapad 2016-05-19 10:29 i Förslövs skola F-9 Båstad
matris, muntlig presentation av en sångtext med kopplingar till upphovsman och tid.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Kommentar
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tolka och föra resonemang om texters budskap
Du kan ge exempel på något budskap som man vill få fram i texten men du motiverar inte så tydligt. Du kan resonera kring ett tydligt budskap i en text, du känner till viss fakta som du på ett logiskt sätt kan knyta till sammanhanget.
Du kan ge exempel på ett par olika tänkbara budskap (även sådant som kräver tolkning) som man vill få fram i texten och motiverar dessa tydligt. Du kan läsa mellan raderna i verket och resonera kring budskapet med hjälp av viss faktakunskap.
Du kan ge exempel på fler tänkbara budskap som man vill få fram i låttexten och motiverar dessa tydligt. Även dolda/underliggande budskap kommenteras och du kan du föra resonemang byggda på fakta kring dessa budskap.
Resonera om verk och upphovsman
Du kan hitta några kopplingar mellan tiden, författaren och det text du läser.
Du hittar flera kopplingar (kulturella, sociala, historiska eller politiska) och motiverar och utvecklar ditt resonemang. .
Du resonerar kring hur författarens liv påverkade verken. Hur hen skrev för att påverka, beröra eller skapa opinion, ditt resonemang har stöd i texten.
Dra slutsatser
Du har stöd i fakta och känner till vissa historiska händelser och kan förklara till viss del om hur verket påverkats av dessa.
Du känner till mer om tidsperioden vilket gör att du lättare kan dra slutsatser om verket och tiden det tillkom i.
Du har god förståelse för de aktuella historiska händelserna samt för vilken kultur som rådde när texten skapades, därigenom kan du dra slutsatser om hur texten påverkade/s.
Muntlig framställlning
Du har förberett dig till viss del och åhörarna följer i huvudsak med i din presentation och förstår innehållet
Du är förberedd och din presentation är relativt lätt att hänga med i. Innehållsmässigt har du gått lite djupare in i ämnet.
Du är väl förberedd och din presentation är lätt att hänga med i. Du utvecklar dina tankar och ditt innehåll mer.
Anpassning
Du försöker tänka på vem din presentation är till för, men lyckas inte helt i din anpassning, t ex gällande ordval.
Du gör en del anpassningar av innehåll och ordval inför sammanhanget och du formulerar dig relativt väl. Du gör ett försök att engagera publiken.
Du är medveten om hur dina ordval och din struktur påverkar mottagaren. Du formulerar dig väl och göra presentationen lättfattlig, samt engagerar publiken.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: