Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris fysik åk5

Skapad 2016-05-19 10:43 i Storvretaskolan Uppsala
Grundskola 5 Teknik

Kunskapskrav

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samtala och diskutera om och diskutera energi, teknik, miljö och samhälle
Behandlas i annan årskurs
Behandlas i annan årskurs
Behandlas i annan årskurs
Söka information och kritiskt granska källor
Du vet var man kan söka trovärdig information inom fysik. Du kan söka information i den källa du får av läraren.
Du kan använda flera olika källor när du söker information. Du kan på egen hand hitta källor som passar för syftet.
Du kan söka information på olika ställen och berätta varför dina källor är bra. Du kan ge exempel på vilka källor som inte är lika säkra.
Använda information i diskussioner och texter
Du kan ta till dig information från texter, filmer eller lektioner (exempelvis genom att anteckna stödord). Du kan svara på frågor som är kopplade till texten/filmen/lektionen.
Du kan läsa en faktatext i fysik och sammanfatta den med egna ord. Du kan formulera egna frågor och söka svar i en källa.
Du kan använda flera källor för att sammanfatta ett område. Du kan använda olika källor och fundera själv för att hitta nya frågor och argument för och emot.
Genomföra under-sökningar och formulera frågeställningar
Du kan följa muntliga och skriftliga instruktioner. Du frågar om förtydliganden för att förstå hur man ska göra. Du har idéer om hur man kan göra fler experiment.
Du kan självständigt följa muntliga och skriftliga instruktioner. Du kan göra en enkel plan för hur man undersöker en fråga.
Du kan avgöra vilka undersökningar som är möjliga att genomföra på ett vetenskapligt sätt. Du kan planera eller förbättra en undersökning i fysik med hjälp av tidigare kunskaper.
Använda utrustning
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt.
Du kan välja rätt utrustning och använda den på ett lämpligt sätt.
Du kan berätta varför man ska använda utrustning på ett visst sätt.
Jämföra och resonera kring resultat av undersökningar
Du kan redogöra för likheter och skillnader i olika undersökningar (egna eller andras). Du har idéer om vad skillnaderna beror på.
Du kan ge flera förslag på vad skillnaderna i resultat kan bero på. Du har idéer på hur man kan få fram säkra resultat.
Du kan ge trovärdiga förslag på vad resultatskillnader beror på.
Dokumentera undersökningar
Du kan dokumentera tydligt på det sätt som anges i instruktionen. Du kan göra enkla dokumentationer där du själv väljer metod (tabell, text, bild, etc.)
Du gör detaljerade dokumentationer utifrån instruktioner och egna idéer.
Din dokumentation är så tydlig att du och andra kan använda den för att exempelvis läsa på inför ett prov.
Ha kunskaper om fysikaliska fenomen och använda fysikens begrepp
Behandlas i annan årskurs
Behandlas i annan årskurs
Behandlas i annan årskurs
Resonera om fysikaliska samband
Behandlas i annan årskurs
Behandlas i annan årskurs
Behandlas i annan årskurs
Beskriva och förklara energikällor och energianvändning
Behandlas i annan årskurs
Behandlas i annan årskurs
Behandlas i annan årskurs
Beskriva himlakroppars rörelser
Behandlas i annan årskurs
Behandlas i annan årskurs
Behandlas i annan årskurs
Berätta om naturvetenskapliga upptäckter
Behandlas i annan årskurs
Behandlas i annan årskurs
Behandlas i annan årskurs
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: