Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Er_Våra byggstenar_ke_år4_vt 2016

Skapad 2016-05-19 12:40 i Esperedskolan Halmstad
Grundskola 4 Kemi
Grund
Utmaning 1
Utmaning 2
Beskriva och förklara
Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad.
  • Ke  A 6
Kan beskriva vad alla ämnen är uppbyggda av (atomer).
Kan beskriva vad alla ämnen är uppbyggda av och vad det kallas när dessa byggstenar sitter ihop (atomer och molekyler).
Kan beskriva vad alla ämnen är uppbyggda av och vad det kallas när dessa byggstenar sitter ihop (atomer och molekyler). Kan även beskriva skillnaden mellan en kemisk förening och ett grundämne.
Besrkiva och förklara
Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. (Ex. Förklara vad som kan ha hänt med en atom/molekyl som funnits i en dinosaurie)
Kan beskriva eller förklara materiens kretslopp i vardagliga termer, men beskrivningen/ förklaringen är ofullständig eller inte helt korrekt. (Ex. En dinosaurie dör och bli uppäten av en mask, som bajsar ut jord.)
Kan beskriva eller förklara materiens kretslopp i vardagliga termer samt med några naturvetenskapliga begrepp. Begreppen används inte nödvändigtvis helt korrekt. (Ex. En dinosaurie bajsar ut vatten som hamnar i marken. Därefter suger ett träd upp vattnet och så hamnar atomen där.)
Kan använda korrekta och relevanta kunskaper i naturvetenskap för att beskriva eller förklara atomernas kretslopp. (Ex. Ingenting försvinner, allt finns kvar i ett ständigt kretslopp. En atom som satt i en molekyl i en dinosaurie, bryts ner av nedbrytare när dinosaurien dör...)
Enkla undersökningar
Genomföra systematiska undersökningar (Ex. Planera en undersökning där resultatet är rättvist när man löser en brustablett i vatten/kolsyrat vatten.)
Kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar. Kan även med hjälp, formulera frågor och planeringar som går följa och arbeta systematiskt ifrån.
Kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar. Kan även formulera frågor och planeringar som efter justering går att följa och arbeta systematiskt utifrån.
Kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar. Kan även självständigt formulera frågor och planeringar som det går att följa och arbeta systematiskt utifrån.
Systematiska undersökningar
Gör förslag för att förbättra en undersökning. (Ex. Ge förslag på vad man kan göra för att få locken på två burkar flyga iväg samtidigt, när man använder bakpulver och vatten.)
Kan jämföra resultat och beskriva likheter och skillnader och vad de kan bero i en undersökning. Kan också ge något förslag som kan förbättra undersökningen.
Kan jämföra sina och andras resultat i en undersökning. Resonerar då om likheter och skillnader och vad de kan bero på. Kan också ge ett par förslag som kan förbättra undersökningen.
Kan jämföra sina och andras resultat i en undersökning. Resonerar då om likheter och skillnader och vad de kan bero. Kan också ger flera förslag som kan förbättra undersökningen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: