Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Garnvindeskolans matris för Matematik Fsk-3

Skapad 2016-05-19 20:46 i Garnvindeskolan Ale
Matris i matematik för förskoleklass till årskurs 3.
Grundskola F – 3 Matematik

Garnvindeskolan matris för Matematik Fsk-3

Taluppfattning och tals användning
Jag har förmågan att veta vad begreppen hel och halv är.
Jag har förmåga att koppla antal till siffra.
Jag har förmåga att känna igen tärningens mönster.
Jag har förmåga att ramsräkna framåt och bakåt, dela upp, placera ut talen på tallinjen, storleksordna samt ange talets grannar inom talområdet 0-12.
Jag har förmåga att räkna addition inom talområdet 0-10.
Jag har förmåga att räkna subtraktion inom talområdet 0-10.
Jag har förmåga att ramsräkna till 45.
Jag har förmågan att veta att det är lika många föremål oavsett var jag börjar att räkna.
Jag har förmåga att ramsräkna framåt och bakåt, dela upp talen, placera ut talen på tallinjen, storleksordna samt ange taletsgrannar i talområdet 0-20.
Jag har förmåga att namnge ordningstalen till 20.
Jag har kunskap om positionssystemets uppdelning vad gäller ental och tiotal.
Jag har förmåga att ramsräkna och dela upp talen, placera ut talen på tallinjen, storleksordna samt ange talets grannar i talområdet 0-100. Kan fortsätta ramsräkna från exempelvis 38.
Jag har förmåga att ramsräkna och dela upp talen, placera ut talen på tallinjen storleksordna samt ange talets grannar i talområdet. 0-1000. Kan fortsätta ramsräkna från exempelvis 476.
Jag har förmåga att räkna med 2-,10- samt 100-skutt.
Jag har förmåga att räkna stora + i talområdet 0-20.
Jag har förmåga att räkna med 3-, 4- samt 5-skutt. Jag har förtåelse för talmönster i enkla talföljder.
Jag har förmåga att räkna stora - i talområdet 0-20.
Jag har kunskap om positionssystemets uppdelning vad gäller hundratal och tusental.
Jag har förmåga att använda miniräknare.
Jag har förmåga att se om ett svar är rimligt.
Jag har förmåga att uppskatta och avrunda till närmsta tiotal och hundratal.
Bråk
Jag kan dela upp helheter i olika antal delar. Jag använder hälften/dubbelt som helhet ex. hälften av kakan.
Jag använder bråk i vardagliga situationer. Du har förståelse för att alla delar ska vara lika stora.
Jag har förståelse och kan jämföra enkla bråk 1/2 1/3 1/4.
Jag känner igen, kan namnge och skriva enkla bråk.
Jag kan ställa och besvara frågor om enkla bråktal ex. ringa in 1/3 av 9 fiskar.
Jag förstår hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal ex. 3/3 = 1.
Addition och subtraktion
Jag har förståelse för begreppen addition och subtraktion och kan se sambandet mellan dessa.
Jag har automatiserat lilla additionstabellen 0-10.
Jag har automatiserat lilla subtraktionstabellen 0-10.
Jag har förmåga att räkna addition och subtraktion inom talområdet 0-20 utan tiotalsövergång.
Jag har förmågan att tillämpa de grundläggande räknelagarna ex. 2+15=15+2.
Jag har förmåga att räkna addition och subtraktion inom talområdet 0-20 med tiotalsövergång.
Jag har förmåga att göra beräkningar i ett utvidgat talområde, t ex 100+300
Jag har förmåga att använda skriftliga räknemetoder när talen och svaret ligger inom heltalsområdet 0-200. Exempelvis skriftlig huvudräkning eller algoritm
Jag har automatiserat stora additionstabellen 0-20.
Jag har automatiserat stora subtraktionstabellen 0-20.
Multiplikation och division
Jag förstår innebörden av multiplikation och division.
Jag visar att jag kan multiplikationstabellerna 1, 2, 5 och 10.
Jag visar att jag kan mulitplikationestabellerna 3 och 4.
Jag har förmåga att använda division där talen och svaren ligger mellan 0-20, samt kunna göra beräkningar i ett utvidgat talområde, t ex 600/2.
Jag har förmåga att använda se sambandet mellan division och multiplikation.
Algebra
Jag har förmåga att sortera föremål utifrån olika egenskaper.
Jag har förmåga att följa och göra egna enkla mönster ex. med geometriska former.
Jag har förmågan att känna igen och veta vad tecknen +,-,= och ≠ betyder.
Jag har förmåga att följa, beskriva och göra egna enkla mönster i talföljder.
Jag förstår likhetstecknets betydelse, exempelvis 7+_ =9 , 9=_ +7 , 6=10-_
Jag har förmågan att räkna med symboler istället för med siffror.
Geometri
Jag förstår och kan använda vanliga lägesord, t ex höger,vänster under, på, i, framför, bakom, mittimot och bredvid.
Jag har förmåga att namnge, rita och beskriva formernarektangel, kvadrat, cirkel och triangel. Jag vet vilken form det är oavsett placering.
Jag har förmåga att namnge, rita och beskriva tvådimensionella geometriska objekt och kunna hörn och sida på dem samt punkter, linjer och sträckor.
Jag har förmågan att namnge, rita och beskriva tredimensionella geometriska objekt och kunna hörn, kant och sida på kub, rätblock, kon och cylinder.
Jag har förmåga att förstå att det finns symmetri i till exempel bilder och naturen. Du har även förmåga att konstruera bilder med symmetri.
Jag har förmågan att göra en enkel förstoring och förminskning (skala). 1:2, 2:1
Jag kan göra jämförelser av likheter och olikheter mellan olika figurer.
Tid
Jag har förmåga att känna igen klockslagen 8 och 10. Jag känner till veckodagarna, månaderna och årstiderna.
Jag har förståelse om de vanliga tidsbegreppen före, efter, tidigare, senare, igår, imorgon, i förrgår och i övermorgon, år samt dygn = 24 h.
Jag har förmåga att läsa av klockans hela och halva timmar.
Jag har förmåga att läsa av när klockan visar kvart i och kvart över.
Jag har förmåga att läsa av hela den analoga klockan.
Jag har kunskap om hela den digitala klockan.
Jag har förmåga att jämföra och uppskatta tid. Jag känner igen tidsenheterna s, min, h.
Längd
Jag har förmåga att förstå begreppen kortare, längre, högre, lägre, bredare och smalare.
Jag förstår mätandets idé och känner till några äldre måttenheter och kan mäta med kroppen.
Jag har förmåga att mäta, jämföra och uppskatta enheterna meter och centimeter.
Jag har förmåga att mäta, jämföra och uppskatta enheterna millimeter och decimeter.
Jag känner till enheterna kilometer och mil.
Jag känner till hur man kan mäta omkrets på olika ting.
Vikt/massa
Jag har förståelse om begreppen lättare och tyngre.
Jag har förmåga att mäta, jämföra och uppskatta i enheten kilo.
Jag har förmåga att mäta, jämföra och uppskatta i enheten gram.
Jag känner till enheten hektogram.
Jag känner till enheten ton.
Volym
Jag har förståelse om begreppen större och mindre.
Jag har förmågan att mäta, jämföra och uppskatta i enheten liter.
Jag har förmågan att mäta, jämföra och uppskatta i enheten deciliter.
Jag har förmågan att mäta, jämföra och uppskatta i enheterna msk och tsk.
Jag har förståelse om till några andra måttenheter t ex milliliter, centiliter och krm.
Sannolikhet och statistik
Jag har kunskap om slumpmässiga händelser i experiment och spel.
Jag har förmågan att läsa av enkla tabeller, diagram och frekvenstabell.
Jag har förmågan att konstruera enkla tabeller, diagram och frekvenstabell.
Samband och förändringar
Jag har förmåga att använda begreppen lika, fler och färre.
Jag har förståelse för tecknen > <.
Jag har förståelse om begreppen udda och jämnt.
Jag har förståelse om begreppen dubbelt, hälften och par.
Jag kan läsa av koordinater och sätta ut föremål i ett koordinatsystem.
Jag har förmåga att rita eller bygga ett föremål i skala (större eller mindre).
Jag har även förmåga att uppskatta och jämföra area.
Problemlösning
Jag har förmågan att förstå och lösa enkla matematiska händelser.
Jag har förmåga att översätta enkla matematiska händelser till en matematisk operation, exempelvis lösa räknesagor.
Jag har förmågan att skapa och lösa egna matematiska händelser.
Jag har förmåga att lösa uppgifter i flera steg.
Jag har förmåga att sortera information och använda en fungerande strategi samt bedöma svarets rimlighet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: